Foto: Suzanne Fredriksson Kvistbro älgskötselområde vägrade att tvingas in i Sveaskogs nya organisation. (Arkivbild)

Bakläxa för Sveaskog

Jägarna och markägarna i Kvistbro älgskötselområde har tvingats in i Sveaskogs organisation. Det anser förvaltningsrätten i Karlstad och därför måste de nya älgskötselområdena i Sydnärke omprövas.

Sveaskog äger totalt ca 100 000 hektar i Örebro län. Förra året ansökte bolaget om att få minska antalet älgskötselområden från 13 till tre. Enligt Nerikes Allehanda var Sveaskogs motivering att det var svåröverskådligt att arbeta med så många älgskötselområden.

Många mindre markägare var kritiska till att tvingas in i Sveaskogs nya organisation och överklagade till förvaltningsrätten. Där fick Kvistbro älgskötselområde rätt och Sveaskogs tillståndsansökan återförvisas till länsstyrelsen.

Domen motiveras bland annat med att indelning av älgskötselområden bygger på frivillighet och att Sveaskog inte kunnat visa att alla markägare och jakträttsupplåtare har velat ingå i det nya älgskötselområdet.