Länsstyrelsen hade inför björnjakten fått in 72 ansökningar om att få anlägga en åtel och gav tillstånd till 68.
Foto: Shutterstock Länsstyrelsen hade inför björnjakten fått in 72 ansökningar om att få anlägga en åtel och gav tillstånd till 68.

Bara två åtelbjörnar fällda i Jämtland

Den sista av de 100 tilldelade björnarna under årets licensjakt i Jämtland fälldes den 2 oktober. Nu har länsstyrelsen sammanställt björnjakten i länet i siffror, som bland annat visar att endast två björnar fälldes vid åtlar.

60 av björnarna fälldes i det norra jaktområdet och 40 i det södra. 64 av dem var honor och 35 var hanar. En av björnarna är inte könsbestämd.
Den största björnen som fälldes vägde 220 kilo och den minsta 31 kilo. Båda var hanar.
I elva fall blev det eftersök. De ledde till att sex björnar fälldes. En av de påskjutna björnarna återfanns inte. Vid fyra av eftersöken visade sig björnarna, trots allt, inte vara påskjutna och därför räknades de inte in i kvoten.

68 tillåtna åtlar
Länsstyrelsen hade inför björnjakten fått in 72 ansökningar om att få anlägga en åtel och gav tillstånd till 68.
Den 20 oktober hade återrapporter inkommit från 20 av dessa åtlar.
Björnobservationer hade gjorts vid tre av dem.
Endast en björn hade fällts vid en åtel och en björn då den lämnade en åtel, rapporterar Östersunds-Posten.