Foto: Suzanne Fredriksson En stor amerikansk studie visar att hundar som har hundsällskap verkar må bäst. (Arkivbild)

Bättre hälsa med hundkompis

Flera hundar i hushållet verkar vara den viktigaste miljöfaktorn för ett långt och friskt hundliv. Det är en av slutsatserna i en stor amerikansk enkätstudie. Men som alltid finns det en del ”om och men” när resultaten ska tolkas.

Den viktigaste miljöfaktorn för ett långt och friskt hundliv är social samvaro med andra hundar. Det är en av de slutsatser som forskarna bakom en amerikansk enkätstudie med 21 000 deltagare drar.

Andra faktorer som verkade ha stor inverkan på hundars välmående var bland annat hushållets ekonomi och sammansättning.

Förvånande slutsats

Ett av svaren visade att ju fler barn, desto sämre hälsa för hunden. Något som Linda Keeling, professor i djurskydd vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, inte håller med om.

Till Vetenskapsradion säger hon att den slutsatsen är förvånande och att man inte ska tolka det som att barn inte är bra för hundar, utan snarare att många barn kanske innebär att ägaren har mindre tid för hunden.

Bra modell

När det gäller människans hälsa är hunden, som lever i flock och i samma miljöer som människor, en bra modell i forskningen.

– Det är slående hur lika de faktorer är som påverkar hundens hälsa och välfärd också är för människan, som att ha ett starkt socialt nätverk omkring sig till exempel, säger Linda Keeling.