Bättre tyska vargstängselbidrag

Myndigheterna i tyska delstaten Sachsen-Anhalt har beslutat ge 80 procent i ersättning till dem som köper elstängsel som skydd mot varg.

Ersättningen ges till dem som har får eller getter eller som föder upp vilda djur inom hägn. Det krävs att djurhållningen ska vara personens huvudsyssla eller bisyssla, enligt delstatens lantbruksministerium.
Även i Sverige går det att få ersättning till rovdjursstängsel. Djurägare kan få max 50 kronor per meter eftersom rovdjursstängsel innebär en merkostnad. Det går att ansöka om detta hos länsstyrelsen, som prioriterar bland ansökningarna efter hur mycket skattepengar som finns tillgängliga.
Enligt Jordbruksverket har drygt 1 000 personer fått sådan ersättning till och med 2014.
Det tyska och svenska systemen är alltså olika uppbyggda, så det går inte att jämföra rakt över. Många djurägare i vargtäta områden har dock klagat över att ersättningen är låg.