Skånska jägare befarar att vildsvinsstammen ska växa explosionsartat.
Foto: IbajaUsap / Shutterstock.com Skånska jägare befarar att vildsvinsstammen ska växa explosionsartat.

Befarar skånsk svinexplosion

I Skåne har det fällts minst 15 000 vildsvin under vintern. För tio år sedan fälldes bara en tiondel, så vinterns resultat visar på att vildsvinsstammen växer kraftigt. 
Nu befarar skånska jägare att det blir en explosionsartad tillväxt.

– Under vintern 211-2012 fick vi in rapporter om att 13 500 vildsvin skjutits i länet och utan att ha fått in årets sammanlagda siffror vågar jag gissa att det i år landar på minst ett par tusen fler än i fjol. Att det skjuts så många beror på att det föds allt fler djur, säger Thomas Ohlsson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet, till Lokaltidningen.

Starkast stam kring Sjöbo
De största populationerna finns kring Krageholm och Sjöbo. Där sköts det 2 454 djur under förra vintern. Under nuvarande vinter räknar man med att det fällts 25 djur per 1 000 hektar i Sjöbo, i jämförelse med 19 per 1 000 hektar i Eslöv och Svalöv, där stammen också är stark.
Vildsvinen gynnas av att det finns mycket ekollon och att en del markägare utfodrar dem.
– Det är ok till viss del, men frågan är alltid var man ska dra gränsen. Inom Jägareförbundet har vi som policy att inte utfodra sommartid, då djuren klarar sig bra ändå, säger Thomas Ohlsson till Lokaltidningen.

VIll ha ökat samarbete
Thomas Ohlsson efterlyser nu ett ökat samarbete mellan markägare och jägare för att försöka minska skadorna på jordbruket. Han vill också rekommendera trafikanter att vara uppmärksamma på att det blir vanligare med vildsvin på vägarna.