”Begär undantag för varg”

Jägarnas Riksförbund (JRF) har skickat en skrivelse till regeringen, samtliga riksdagspartier och miljö- och jordbruksutskottet där förbundet kräver att Sverige ska kräva undantag från Bernkonventionen och Art- och habitatsdirektivet, så att Sverige själva ska kunna hantera sina rovdjursstammar.

JRF kräver att Sveriges regering och riksdag i likhet med det federala rådet i Schweiz begär ändring av Bernkonventionen och dessutom ändring och uppdatering i EU:s art- och habitatsdirektiv så att Sverige och övriga medlemsländer erhåller möjlighet att egenhändigt hantera den ökande inhemska vargstammen och övriga viltstammar enligt lokala och regionala förutsättningar utan inblandning av EU.

”Måste agera akut”
”Anledningen är att Sverige i likhet med Schweiz i egentlig mening inte hade någon fast etablerad vargstam vid inträdet i EU varför man, i motsats till flera andra länder, i ren okunskap uppenbarligen missade frågan och inte begärde några undantag för varg. Vargstammens explosionsartade tillväxt i Sverige gör att regering och riksdag nu måste agera akut och kraftfullt”, skriver JRF.