Besked om älgsjukan efter nyår

Några resultat av undersökningarna som gjorts på de sjuka älgarna i Blekinge är ännu inte färdiga.

– Vi har obducerat en del älgar och tagit prover men några resultat är inte färdiga förrän efter årsskiftet.

Det säger Torsten Mörner, statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Han är den som lett undersökningarna i fält i Blekinge.

Det var tidigare under året som ett antal sjuka eller döda älgar hittades på olika håll i Blekinge.

SVA satte då upp ett fältlaboratorium på plats. Syftet var att kunna undersöka älgar som kom in. Det är resultaten av de proverna som ännu inte är klara.

60 prover på varje älg
– Vi ska söka pengar från Naturvårdsverket så vi kan ta upp några älgar till SVA i Uppsala och obducera en del där. Vi tar 60 olika prover på varje älg, så det tar tid att analysera allting, förklarar Torsten Mörner.

Även på Södertörn, söder om Stockholm, har ett antal sjuka älgar visat sig under året. Av dessa har en hel älgkropp samt delar av en annan älg kommit in till SVA i Uppsala.