Älgjakten i Västernorrlands län börjar den 7 september.
Foto: Mostphotos Älgjakten i Västernorrlands län börjar den 7 september.

Beslut om älgjakten i Västernorrland

Målsättningen med älgjakten i Västernorrlands län, som startar den 7 september, är att fälla totalt 4 500 älgar inom älgförvaltningsområdena Älvarna och Örnsköldsvik. Det har länsstyrelsen nu beslutat.

Jaktiderna som gäller under älgjakten 2020/2021 är:
• Licensområden och älgskötselområden: 7–27 september 2020 och 12 oktober 2020–31 januari 2021.
• Oregistrerade områden (kalvområden): 7–11 september 2020.
Den beslutade fällavgiften är även i år 300 kronor för vuxen älg 100 kronor för årskalv.

Differentierad tilldelning
En differentiering av tilldelningen inom respektive älgförvaltningsområde tillämpas. Målsättningen inom Örnsköldsviks älgförvaltningsområde är 3,4 älgar/1000 hektar och inom Älvarnas älgförvaltningsområde 4,8 älgar/1 000 hektar.
För älgskötselområden gäller avskjutningsmål enligt godkänd älgskötselplan.

Enligt älgskötselområdenas planer
De övergripande rekommendationerna för Örnsköldsviks älgförvaltningsområde är att i inlandet bör högst 45 procent av fällda vuxna djur vara tjurar och minst 40 procent av fällda djur bör vara kalv. För kusten bör högst 40 procent av fällda vuxna djur vara tjurar och minst 40 procent av fällda djur bör vara kalv, i enlighet med älgskötselområdenas planer.
Inom både Örnsköldsviks och Älvarnas älgförvaltningsområde ska tjurar med fler än 10 taggar sparas i september, så att de får möjlighet att delta i brunsten.
Länsstyrelsens älgjaktsbeslut går att läsa här.