Foto: Naturvårdsverket Björnstammen växer trots ökande jakttryck, nu har makten över frågan delegerats till länsstyrelserna i mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdet.

Beslut om björnjakt delegeras till tolv länsstyrelser

Naturvårdsverket meddelar nu att tolv länsstyrelser får fatta beslut om licensjakten på björn. Nästa steg blir att utreda de jaktliga förutsättningarna utifrån lokala perspektiv.

När Naturvårdsverket beslutar om att överlåta beslutanderätten om licensjakt på björn berörs samtliga län i mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdet:

Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala och Örebro län.

”En förutsätning”

De får i kommande steg utreda i vilken mån björnjakt går att utföra med tanke på respektive läns och hela rovdjursförvaltningsområdets förutsättningar.

– Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att ”antalet björnar som fällts på licens- och skyddsjakt har i det norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet ökat med 70 % från år 2020 till år 2022”.