En av de vanligaste boskapsvaktande hundraserna är pyrenéerhund.
Foto: Wikipedia En av de vanligaste boskapsvaktande hundraserna är pyrenéerhund.

Bidrag för boskapsvaktande hundar

I Danmark ska ett pilotprojekt genomföras för att se om boskapsvaktande hundar kan avvärja vargangrepp mot boskap. Fårägare på Jylland kan få upp till 30 000 danska kronor i bidrag per hund.

Det ställs flera krav för att få bidrag.
Hundarna ska till exempel vara certifierade. Det blir maximalt 30 000 danska kronor per hund i bidrag. Och det måste inköpas två hundar eftersom de arbetar i par, enligt pressmeddelandet från Miljøstyrelsen.

Minst 100 tackor
Den som vill ha bidrag måste ha minst 100 tackor och vara verksam på västra och mellersta Jylland, i områden där Miljøstyrelsen redan betalar ut pengar till stängsel mot vargangrepp.
Dessutom måste bidragstagaren gå en endagarskurs om hur boskapsvaktande hundarna ska hanteras och hållas.
Hundarna ska gå i fårhagar som de inte kan ta sig ut från. Stängslet bör vara minst 90 centimeter högt och strömförande med minst 4 500 volt.
Det måste också föras bok över erfarenheterna, som Miljøstyrelsen ska kunna ta del av.

Tre fårägare får pröva
Tre fårägare kommer att få chansen att pröva boskapsvaktande hundar i sina fårhagar. Får myndigheten in fler ansökningar har den som är verksam i områden med flest vargangrepp störst chans att få bidrag.
Det framgår inte om danskarna tänker sig en särskild boskapsvaktande hundras. Inte heller hur länge projektet ska pågå.