Renarna hjälper till att återupprätta ett ursprungligt markutnyttjande.
Renarna hjälper till att återupprätta ett ursprungligt markutnyttjande.

Biolog välkomnar 1 500 renar till Hornslandet í Hudiksvall

– Renarna gynnar den biologiska mångfalden.
Det säger biologen och botanikern Magnus Andersson till SR Gävleborg. Han välkomnar de 1 500 renar, som en renägare i Jämtland vill flytta till Hudiksvall på grund av hårt rovdjurstryck där renarna vistas just nu.

Jaktojagare.se berättade för någon vecka sedan om renägare Thorbjörn Åhrén i jämtländska Strömsund. På grund av starka rovdjursstammar, främst lodjur, anser han att det inte längre går att driva lönsam renskötsel i norra Jämtland.
Han har ansökt hos länsstyrelsen om att få flytta hela sin hjord, 1 500 renar, till norra Dalarna eller Hornslandet utanför Hudiksvall.

Bra efterföljare
Nu välkomnas renarna till Hornslandet av biologen och botanikern Magnus Andersson.
– Renarna gynnar den biologiska mångfalden. De betar i huvudsak lav, vilket ger utrymme för nya lav- och mossarter att invandra. Renarna hjälper därmed till att återupprätta ett ursprungligt markutnyttjande på Hornslandet, säger Magnus Andersson till SR Gävleborg.
På 1800-talet bedrevs ett aktivt fäbodbruk med kor på Hornslandet och Magnus Andersson tycker att renarna blir bra efterföljare.
Det har funnits renar på Hornslande de senaste åren. Då har de handlat om renskötare som fått en tillfällig tillflyktsort för sina renar när de inte funnits bete på de ordinarie hemmamarkerna.