Björn i Örebro län dräpte får igen

Måndagen den 18 augusti blev ytterligare ett får taget av björn i utkanten av Svartå i Örebro län. Länsstyrelsen uppmanar fårägare i sydvästra delen av Örebro län att se över sina stängsel och ha ökad uppsikt.

– Vanliga stängsel är ofta ett bra skydd mot varg och björn. Men då ska de vara i gott skick, säger Kjell Johansson, länsstyrelsens rovdjursansvarige.

– Det är även viktigt att se till så att det inte ligger slaktrester eller annat ätbart i närheten av djur eller gårdar, tillägger han.

På måndagskvällen mellan klockan 17 och 19 togs ett får av en björn strax utanför Svartå.

Andra björnangreppet

Det var det andra angreppet på kort tid i området. Den här gången skedde angreppet i en annan hage.

Björn har varit synlig på flera platser mellan Finnerödja och Svartå under hela sommaren. Men nu har Örebro län fått sin första slagbjörn som tar tamdjur.

Länsstyrelsen är beredd att sätta in åtgärder för att om möjligt skrämma björnen.

Ej aktuellt med skyddsjakt

– Det är inte aktuellt med skyddsjakt i det här läget. Det vill till betydligt större skador och risker än så här, kommenterar Kjell Johansson.

Enligt viltskadeförordningen kan ägare ha rätt till ersättning när rovdjur dödat eller skadat tamdjur. Men då krävs att man kan visa att man gjort förebyggande insatser för att skydda djuren. Efter årsskiftet får länsstyrelsen mer pengar för att kunna ge bidrag till rovdjursstängsel.