Björn och varg jagas i Norge

I Norge pågår rovdjursjakten för fullt. En varg jagas i Nord-Trøndelag sedan den rivit mer än 30 får och en slagbjörn som dödat får jagas i Fjordane.

Myndigheterna har tillåtit helikopterjakt efter den varg som härjar bland fåren i Nord-Trøndelag, väster om Jämtland. Vargen har tagt mer än 30 får på flera platser i området kring Leksdal och Sondalen.
Men jakten är svår på barmark och hittills har jaktlaget misslyckats, trots tappra försök. De norska myndigheterna vill inte heller betala för en eventuell helikopterjakt, trots att den är tillåten. Man anser helt enkelt att helikoptern är utsiktslös och kostar mer än den smakar, under rådande förhållanden.

Slagbjörnar
I trakterna kring Lerdal i Fjordane fylke har en björn slagit flera får i omgångar. Fylkesmannen har utfärdat tillstånd för skyddsjakt på slagbjörnen.
Däremot drogs skyddsjakten på en björn vid Steinfjellet i Nord-Trøndelag tillbaka, sedan det visat sig att det finns en björnhona med ungar i området. I söndags beviljades skyddsjakten sedan man hittat flera björnrivna fårkadaver. På måndagen upptäcktes björnungarna och då drogs jakttillståndet tillbaka.