Stanken av resterna, troligtvis från får, är ingen fin naturupplevelse. Björnåteln har kommit på plats under de senaste veckorna. Åteln med köttrester och äpplen kan också ha fyllts på efter hand. 
Stanken av resterna, troligtvis från får, är ingen fin naturupplevelse. Björnåteln har kommit på plats under de senaste veckorna. Åteln med köttrester och äpplen kan också ha fyllts på efter hand. 

Björnåtel norr om Orsa polisanmäld

Någon har lagt ut en misstänkt björnåtel efter en skogsbilväg utanför Orsa. En jägare upptäckte åteln under helgen 6-7 september. Åteln är polisanmäld av markägarna. 

– Att lägga ut slaktavfall och äpplen är att förstöra jägarnas rykte, tycker en av markägarna.
Det finns uppgifter på att det funnits en fast kamera med aktivitetsutlösning fastsatt på en liten björk intill åteln.
– Redan dagen efter att åteln upptäcktes togs kameran bort. Av vem? undrar markägarna.
Markägaren tog kontakt med björnforskare Sven Brunberg som jobbar inom det Skandinaviska björnprojektet i Orsa finnmark.
– Vi informerar alltid markägare om våra fotoåtlar. Vi har även skyltar på alla fasta utrustningar med namn och telefonnummer. Vi inom björnprojektet har ingen fotoåtel vid platsen och jag har varit och tittat på björnåteln, berättar Sven Brunberg.
 – Frågan är syftet med åteln. Är den till för att användas till björnjakt eller att försöka skada björnprojektet? funderar Sven Brunberg.