”Björnbeslutet inte trovärdigt”

Per Mellström, viltförvaltningsdelegat i Gävleborg, riktar i en skrivelse skarp kritik mot björntilldelningsbeslutet i Gävleborg och Dalarna.
– Beslutet är inte seriöst och kommer att äventyra det fortsatta arbetet, hävdar han.

Bakgrunden till Mellströms kritik är att de bästa tillgängliga data som finns för de båda länen visar att de hyser bjönstammar på cirka 528 björnar (Gävleborg), respektive 286 björnar (Dalarna).
I år blev dessutom inte björnförvaltningen regionaliserad, på grund av att de fyra nordligaste länen bad om det. Därför satte Naturvårdsverket ett tak på 81 björnar (10 procents avskjutning) för Gävleborg och Dalarna, med motiveringen att björnstammen skulle stabiliseras.
Reserveras tre björnar i varje län för eventuella skyddsjakter betyder det att tilldelningen borde vara 26 björnar i Dalarna och 49 björnar i Gävleborg.
Istället blev det 35, respektive 40 björnar i tilldelning.

Borde ha varit tvärtom
Kort sagt: Länsstyrelserna frångår Naturvårdsverkets intentioner kraftigt och ger Dalarna en avskjutning på 12,2 procent och Gävleborg en avskjutning på 7,5 procent.
Till saken hör också att beräkningen av björnstammarna är två år gammal och att Dalarna även förra året sköt mer än stabiliseringsnivån (12,9 procent) och Gävleborg sköt mindre än stabiliseringsnivån (7 procent). För att följa Naturvårdsverkets intentioner kunde man alltså, rent logiskt, ha försvarat att Gävleborg skulle få skjuta mer, och Dalarna mindre, än 10 procent av stammen. Men beslutet blev alltså tvärtom.

Inte seriöst
Per Mellström skriver:
”Det här fördelningsbeslutet sänder givetvis signalen att det är andra faktorer än seriöst arbete utifrån givna ramar och användning av bästa möjliga data som styr besluten. Beslutet kommer utan tvekan att påverka Länsstyrelsen trovärdighet vad gäller viltförvaltningsfrågor och dessutom äventyra arbetet i Viltförvaltningsdelegationen.”
Mats Hindström, avdelningschef på länsstyrelsen i Gävleborg, konstaterar att Per Mellström ger en korrekt bild av situationen, men håller inte med om att årets björnjaktsbeslut äventyrar arbetet i viltvårdsdelegationerna.

Politiska ställningstaganden
– Årets björnförvaltning blev ett undantag – ett mellanår – på grund av att de fyra nordliga länen inte ansåg sig hinna med omställningen. Nästa år blir björnjakten helt en fråga för viltförvaltningsdelegationerna och då har vi förhoppningsvis också en aktuell inventering att grunda våra beslut på.
När den gäller den motsägelsefulla tilldelningen – som inte stämmer med inventeringar och direktiv från Naturvårdsverket – menar Mats Hindström att det är frågan om en ”rimlig kompromiss”
– Jag vill emellertid inte spekulera i de politiska ställningstagandena som gjorts här, säger han.
Däremot bedömer Mats Hindström att beskattningen av Gävleborgs björnstam sannolikt behöver höjas kommande år. Och han påpekar att detta är en fråga som måste ses på många års sikt.

Kritikerna fick rätt
Vilket är precis vad Per Mellström hävdar, fast ur ett annat perspektiv:
– Detta handlar om trovärdighet. Hårdrar man det här tilldelningsbeslutet så har de som kritiserat den decentraliserade rovdjursförvaltningen fått rätt.
– Beslutet grundar sig varken på fakta eller Naturvårdsverkets rekommendationer, utan signalerar något helt annat. Trovärdigheten har fått en allvarlig knäck.