Björntagen kalv. Björnar måste skjutas före juni om skyddsjakten ska få effekt med färre björndräpta renkalvar, konstaterar Viltskadecenter.

Björndräpta renar stort problem

En fyra år lång studie, som gjorts på uppdrag av regeringen, visar att björn dödar fler renkalvar än man tidigare trott. Studien har gett nya kunskaper om hur stora skador björnar orsakar för renägare.

Studien har gjorts av Viltskadecenter vid Statens Lantbruksuniversitet i samarbete med Skandinaviska björnprojektet, Udtja skogssameby och Gällivare skogssameby, och syftet har varit att undersöka hur många renar som dödas av björn området.
I de två samebyarna har det visat sig att björn är en av de största orsakerna bakom dödligheten hos renkalvar. Studiens resultat kan direkt användas för att bedöma den potentiella effekten av tre förebyggande åtgärder – individriktad jakt, områdesriktad jakt och kalvning i hägn.

Har gett nya kunskaper
Rapporten släpps den 4 december och är ett resultat av ett regeringsuppdrag för arbetet med att förebygga rovdjursangrepp på ren. Det har inte funnits någon kunskap om hur omfattande björnangrepp på ren är tidigare.
– Resultatet av studien är att vi nu ser att björnpredationen på ren är mycket större än man tidigare trott. Den ersättning som i dag utgår för björnskador på ren står inte i proportion till de faktiska skadornas omfattning i de två studerade samebyarna, säger Jens Karlsson vid Viltskadecenter.

De flesta dödades inom en månads tid
99,7 procent av de renkalvar som blev dödade av björn dog mellan 1 maj och 9 juni. Det betyder att ju tidigare på våren som man avlivar björnar, desto mindre problem får renskötarna. Däremot kan man inte förvänta sig några effekter på antalet björndödade renkalvar om man avlivar björnar efter den 1 juni.
Den mest effektiva förebyggande åtgärden har visat sig vara kalvning i hägn. Däremot vill inte rennäringen se kalvning i hägn som en varaktig lösning.

Sändare på både renar och björnar
Under studien följdes 2 500 renar och 25 björnar via GPS-sändare. De dräktiga vajorna bar också proximitysändare, som sänder ut en radiosignal cirka 100 meter åt varje håll. När en björn med GPS-sändare kommer inom de 100 metrarna sänder björnens sändare dess position till forskarna en gång per minut. Det har gjort det möjligt för forskarna i detalj att följa björnarnas rörelser kring de kalvande renarna och undersöka hur många renar de dödar.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...