Björnkoll. Björnar har mycket bra koll på människor som närmar sig och ser nästa alltid till att de är osynliga för förbipassarande. Först om en människa är på cirka 40 meters avstånd tar en björn till flykten.
Foto: Lars-Göran Abrahamsson Björnkoll. Björnar har mycket bra koll på människor som närmar sig och ser nästa alltid till att de är osynliga för förbipassarande. Först om en människa är på cirka 40 meters avstånd tar en björn till flykten.

Björnen är skogens fantom

De flesta björnmöten sker utan att människor är medvetna om det. Försök med tio GPS-märkta honor visar att björnarna flydde först när människor fanns på cirka 40 meters avstånd. Enligt den norska forskarstudien, som genomförts i Dalarna, flyttade sig störda björnar bara i snitt 700 meter.

Det kan finnas närmare 3 000 björnar i Sverige. Ändå har inte ens älgjägare i björnrika marker sett särskilt många björnar.

I sitt examensarbete konstaterar Bjørn Erik Pedersen att björnar aktivt undviker kontakt med människor.

Redan på långt håll uppmärksammar björnen en person som närmar sig. Människan går i regel vidare, utan att vare sig ha sett eller hört något. Det är endast björnen som har upplevt ett ”möte”. Forskningen visar att björnar normalt reagerar på två sätt i den här situationen.

Björnen håller sig stilla och låter människan passera och lämnar sedan platsen. Det andra alternativet är att björnen går undan utan att visa sig.

GPS-sändare avslöjade björnarna

I försöken har björnar utrustade med GPS-sändare fått möta människor i skogen, även de försedda med sändare.

Alla rörelser och förflyttningar registrerades i detalj. På 250 meters avstånd reagerade björnarna. Antingen letade de upp ett mer skyddat ställe på platsen eller så började de röra sig bort från människorna. De flesta björnarna stannade där de var.

Först när försökspersonerna kom riktigt nära, i genomsnitt 40 meter, tog björnarna till flykten.

Vid endast två tillfällen, alltså i mindre än i tio procent av försöken, fick forskarna se björnen.

Visade aldrig aggressivitet

Trots att de kom så nära visade björnarna aldrig något aggressivt beteende.

De björnar som blev störda förflyttade sig i genomsnitt 700 meter innan de stannade upp på nytt.

Tio björnhonor i Orsa-området ingick i studien som omfattade 25 olika björnmöten.

Resultaten stödjer liknande studier i Finland, gjorda på björnhannar. Försöken kommer att fortsätta under 2008 och 2009.

Examensarbetet finns att läsa på:

http://www.umb.no/ina/studier/moppgaver/2007-Pedersen.pdf