Jägarna vill ha jakt på minst 328 björnar. Men Naturvårdsverket går helt på länsstyrelsernas linje i de sju björnlänen och beviljar jakt på 233 björnar, vilket är en höjning med 49 jämfört med förra året.
Foto: Kjell-Erik Moseid Jägarna vill ha jakt på minst 328 björnar. Men Naturvårdsverket går helt på länsstyrelsernas linje i de sju björnlänen och beviljar jakt på 233 björnar, vilket är en höjning med 49 jämfört med förra året.

Björnkvoten höjs med 49 till 233

Till årets björnjakt förbjuds packjakt med hundar.
Naturvårdsverket har gått på länsstyrelsernas förslag om björnavskjutning och höjer kvoten med 49 björnar till totalt 233 i årets skyddsjakt. Företrädare för jägarna i de olika björnlänen ville dock ha jakt på minst 328 björnar, vilket länsstyrelserna struntade i.

Den största ökningen gäller Jämtlands län där avskjutningen ökar med 75 procent till 70 björnar.

Inventeringar visat att länet kan ha uppåt 1 000 björnar, vilket är ungefär en tredjedel av landets björnstam.

Det finns närmare 3 000 björnar i landet.

– De senaste årens spillningsinventeringar har gett oss säkrare siffror om antalet björnar. Det är anledningen till att vi kan höja tilldelningen i Jämtland. Nu saknas bara spillningsinventering av Norrbottens län. Vi bedömer att årets skyddsjakt inte hotar björnstammen, även om årets beslut minskar tillväxten, säger Susanna Löfgren.

Ökad säkerhet i jakten

Det inträffar varje år några jaktolyckor med björnar. Jägare har blivit skadade och björnar har skadskjutits. För att minska risken för olyckor med björn vid jakt har Naturvårdsverket och Jägareförbundet gemensamt förstärkt insatserna för information till jägarna och utbildning av jägarna.

– Vi trycker mycket på säkerheten i årets björnjakt. Vi har också uppdaterat den gemensamma broschyren ”Björnmöten” med råd till jägare vid jakt, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Inför årets björnjakt har det blivit diskussion om så kallad packjakt. Det är en jaktmetod där flera drivande hundar används och hundarna avlöses efter hand. Polismyndigheterna i Gävleborgs och Jämtlands län har begärt att Naturvårdsverket förbjuder den jaktmetoden vid björnjakt.

Max två hundar samtidigt

– Vi bedömer att den metoden inte är förenlig med god jaktetik. Därför tillåter vi jakt med högst två hundar samtidigt, säger Robert Franzén, handläggare på Naturvårdsverket.

Företrädare för plotthundsklubben i Sverige har tidigare rekommenderat sina medlemmar att inte använda mer än två vuxna, tränade hundar vid björnjakt. Nu blir alltså den rekommendationen ett krav från Naturvårdsverkets sida.

Naturvårdsverket rekommenderar även jägarna att inte använda hundar vars arbetssätt syftar till att hålla björnar i rörelse kontinuerligt.

Björnjakten startar 21 augusti och avslutas när kvoten för länet eller länsdelen är fylld. Sista slutdatum är 15 oktober i alla län utom i Norrbottens län. Där är slutdatum 15 oktober för kustkommunerna, medan slutdatum är 30 september för inre delarna av länet.

Kör över Norrbotten om jakttiden

På den punkten kör Naturvårdsverket över länsstyrelsen i Norrbotten. Länsstyrelsen anser att björnjakten skall få pågå till den 15 oktober i hela länet. Naturvårdsverket fortsätter dock att hävda jakten ska sluta tidigare i de inre delarna av länet på grund av att björnarna går i ide tidigare i de områdena.

Tilldelningen i de sju björnlänen:

• Värmland: 2 björnar (+-0 jämfört med i fjol).

• Dalarna: 35 (+4).

• Gävleborg 30 (+6).

• Västernorrland 18 (+3).

• Jämtland 70 (+30).

• Västerbotten 24 (+2).

• Norrbotten 54 björnar (+4).