Björnfamilj. Nu är det viktigt att björnlänen får in björnobservationer inför besluten om kvoterna i de kommande björnjakterna.
Björnfamilj. Nu är det viktigt att björnlänen får in björnobservationer inför besluten om kvoterna i de kommande björnjakterna.

Björnobs viktigt inför jaktbeslutet

Nu bör skogsfolk och jägare börja rapportera björnhonor med ungar. Annars kan årets björntilldelning bli för liten. Naturvårdsverket kommer i maj månad att fastställa de regionala miniminivåerna för björn. Beslutsunderlaget är förslagen från länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer i björnlänen.

Enligt Ola Larsson på Naturvårdsverket kan det senare i maj bli full delegering till respektive länsstyrelse att fastställa kvoterna i de tre kommande årens jakter.
– Eftersom björnstammen i alla länen i de bägge förvaltningsområdena är större än de föreslagna miniminivåerna behöver Naturvårdsverket inte ange ett högsta antal djur som får fällas. Ett undantag är Värmlands län, där inga björnföryngringar ännu dokumenteras, säger Ola Larsson.
Därför är det nu viktigt att jägare och annat skogsfolk rapporterar in sina observationer av främst björnhonor med ungar. Då går det att få en någorlunda bild av hur stor björnstammen är i respektive län.
– Framför allt gäller detta om man vill att länsstyrelsen i Värmland ska kunna ta jaktbeslutet på björn i stället för Naturvårdsverket, kommenterar Ola Larsson på Naturvårdsverket.
Misstro främst i Dalarna
Men misstron mot hur olika länsstyrelser behandlar rovdjursobservationer är stor, speciellt i Dalarna.
– Intentionerna från Naturvårdsverket ser väl bra ut i sig. Men utifrån hur länsstyrelsen i Dalarna hanterar rovdjursfrågorna blir det väl tyvärr lika tokiga beslut som tidigare, kommenterar Gunnar Håkansson, vice ordförande för Daladistriktet i Jägarnas Riksförbund.
Han har under flera år varit ledamot i länsstyrelsens regionala rovdjursgrupp, vilket gett dåliga erfarenheter.
– Tidigare beslut visar att länsstyrelsen i Dalarna bara ser till sina personliga intressen när det gäller hanteringen rovdjursfrågor, säger Gunnar Håkansson.
Länets viltvårdsdelegation negligeras på samma sätt, anser han.
– Skall det bli någon rätsida inom länsstyrelsen i Dalarna måste de nuvarande ansvariga ställa sina platser till förfogande. Först då kan det bli objektiva bedömningar och beslut i enlighet med viltvårdsdelegationens bedömningar, fastslår Gunnar Håkansson.
34 björnobs i Rovdjursforum
– Jag har kollat upp i Rovdjursforum och det rapporterades in 25 observationer av björn med ungar under 2010. Till detta kommer även observationer som fältpersonalen gör samt polisiära fall, till exempel där en död björnhona kan konstateras vara lakterande. Totalt blir det 34 observationer, berättar Anki Alfréeden på länsstyrelsen i Dalarna.
Björnforskarna har märkt 10-15 honor 2010. Men de honorna och deras ungar finns inte med i statistiken med de 34 observationerna, enligt Anki Alfréeden.
Sven Brunnberg, verksamhetsledare på skandinaviska brunbjörnsprojektet, har en så länge ingen samordning med länsstyrelsens uppskattningar av björnstammen.
– Vi är mitt uppe i märkningen nu. Återkom i mitten på maj. Då kan jag ge en mer exakt siffra för i år. Vi rapporterar in reproduktionsdata en gång per år till Naturvårdsverket, förklarar Sven Brunnberg.
Här är dem som tar emot rapporter i Dalarnas län om rovdjursobservationer:
• Ole Opseth, Idre, 076-809 9917.
• John Halvarsson, Lima, 070-266 56 52.
• Sture Nordlund, Edsbyn, 070-202 22 48.
• Göran Jansson, Fredriksberg, 070-297 00 64.
• Hans-Olov Hansson, Orsa, 073-183 14 66.
• Lena Berg, Falun, 070-369 11 62.
I Värmlands län finns det i dagsläget inga säkra björnföryngringar. Det gör att björntilldelningen blev så låg som två björnar på licensen 2010. Här finns tre besiktningsmän på länsstyrelsen. De tar gärna tar emot björnobservationer av björnhonor med ungar. Eftersom Värmland är med i rovobs.se kan går det även att rapportera in observationer dit.
Inga kvalitetssäkrade spår
– Vi får en del tips om björnhonor med ungar men har hittills inte lyckats kvalitetssäkra några spår efter björnhonor med ungar, säger Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland.
– Många gånger får vi höra att det var en björnhona där och där förra året när vi är ute i länet. Men jag skulle uppskatta om folk som ser björnhona med ungar ringer oss direkt. Då kan vi kvalitetssäkra den föryngringen, tillägger han.
Tre besiktningsmännen i Värmland tar emot rapporter om björnhonor med ungar, eller upptäckta björnspår:
• Norra Värmland: Per Larsson, 070-601 13 05.
• Västra Värmland: Lasse Larsson, 070-641 08 52.
• Östra Värmland: Urban Mossberg, 070-656 77 32.
– Vi åker hellre ut en gång för mycket än att vi missar att kunna dokumentera den första säkra björnföryngringen i Värmland, kommenterar Urban Mossberg, besiktningsman i Värmland.
– Här i Värmland hänger björnjakten på en skör tråd eftersom vi saknar dokumenterade björnföryngringar i länet, konstaterar han.
Hänvisar till rovobs.se
Länsstyrelsen i Gävleborg föredrar att allmänheten rapporterar in på Rovobs på webben till rovobs.se eller ringer 026-17 12 50.
– Vi har valt att satsa på rovobs.se och ringer upp dem som lämnat in intressanta observationer för att kunna kvalitetssäkra dem, säger Sara Hommen, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.
I Rovdjursforum är 21 observationer av hona med unge inlagda.
Sedan tillkommer de som rapporterats in på Rovobs eftersom dessa inte är inlagda i Rovdjursforum.
– Viktigt att notera är att det kan vara en och samma hona med ungar som rapporteras in av flera personer på rovobs. Vi har alltså inte gjort någon särskiljning för att reda ut vilka observationer som hör till vilken individ, kommenterar Sara Hommen.
Antalet observationer är alltså inte lika med antalet björnhonor med ungar.
– Det ger dock en indikation av var i länet vi har föryngrande honor, säger Sara Hommen.
I Gävleborgs län rapporterade allmänheten in 702 björnobservationer till rovobs.se 2010. Därav var 104 stycken björnungar.
Rovdjursforum hålls slutet
Rovdjursforum är ett nationellt system som är till hjälp för främst länsstyrelserna i deras arbete med att genomföra rovdjurspolitiken. Rovdjursforum är inte tillgängligt för allmänheten. De som har tillgång till Rovdjursforum är länsstyrelsernas rovdjursansvariga, fältpersonal, handläggare av viltskador, besiktningsmän, Viltskadecenter och företrädare för kungsörnsgrupperna.
Däremot är rovobs.se en webbplats dit allmänheten har tillträde. Här kan man se var någonstans i respektive län det rapporterats in stora rovdjur. Dalarnas länsstyrelse har dock valt att inte ansluta sig till rovobs.se.