Björnstudier hjälper hjärtpatienter

Det danska universitetet i Aalborg, Örebro universitet och det skandinaviska björnprojektet har inlett ett samarbete för att utröna hur den svenska brunbjörnen klarar sin vinterdvala.

Björnen klarar sex–sju månader i idet, i princip helt utan fysisk aktivitet, utan att blodet klumpar sig och utan någon skelettförtunning. Om en människa gjort samma sak skulle ha drabbats av allt detta, samt liggsår och förlust av minst 90 procent av muskelmassan.
I Jämförelse med andra ”övervintrande” djurarter har björnen också den unika egenskapen att den bara sänker sin kroppstemperatur med några grader, till 34 grader celsius. Det gör björnen mer jämförbar med människan.

Ny kunskap om hjärt- kärlsjukdomar
Förhoppningen är att det gemensamma forskningsprojektet ska ge ideér till nya behandlingar och läkemedel som ska skydda patienter från olika sjukdomar (bland annat i hjärt- kärlsystemet) och biverkningar från olika sjukdomstillstånd.
Den inledande forskningen har redan gett lovande resultat meddelar Olle Fröbert vid Örebro universitet i ett pressmeddelande. Bland annat har man jämfört blodplättar från människa och björn och man har odlat stamceller från björn för att lära sig mer om blodkärlssystemet. Forskarna räknar med att publicera sina vetenskapliga resultat senare i år.