Bly i viltkött är ingen hälsofara

En ny svensk studie, ”Bly i kött från vilt”, visar att halten av bly som kan tas upp av kroppen är obetydlig ur ett hälsoperspektiv. Resultaten av studien visar att bara en till två procent av blyfragment i köttet kan omvandlas till den typ av bly som kroppen kan ta upp.

Studien är genomförd av Ulf Qvarfort och Christer Holmgren. De har sammanställt hur mycket bly som finns i viltkött och hur det kan påverka människan som äter köttet.
Kött från vilt, särskilt från vildsvin, har ansetts innehålla mycket bly – mest av alla sorters kött som används som livsmedel. Detta har enligt gällande rön orsakats av jägarnas ammunition som innehåller bly och som lämnar fragment i musklerna på djuret när de skjuts.

Finns i alla livsmedel
Bly är giftigt för människor. Dock finns små mängder bly i princip i alla typer av livsmedel. Det finns även fastställda gränsvärden för hur hög halten av bly får vara i olika typer av livsmedel, för att människor inte ska få i sig för mycket.
Enligt en tysk rapport innehåller vildsvin i Tyskland och övriga Europa i genomsnitt 4,7 mg metalliskt bly per kilo kött. Anledningen anses vara användningen av blykulor vid jakt. 
Om en person äter ungefär 18 kilo vildsvinskött årligen, som innehåller nämnda halt av metalliskt bly, får denne då i sig 85 mg bly på ett år.

Metalliskt bly tas inte upp
Dock kan inte människans kropp ta upp bly från dessa metallfragment, oavsett storlek, när de passerar genom matsmältningssystemet. För att kroppen ska kunna ta upp det metalliska blyet måste det omvandlas till vattenlösliga blyföreningar.
Den svenska studien kring bly i viltkött visar att mellan en till två procent metalliska blyfragment kan omvandlas till vattenlösliga blyföreningar, och då blir möjliga för kroppen att ta upp. 
Det kan jämföras med att dricka två liter kranvatten per dag. Kranvatten av god kvalitet ska inte innehålla mer än 5 µg per liter, och detta är då vattenlösliga blyföreningar. Att dricka två liter vatten varje dag i ett års tid innebär då ett intag på totalt 3 650 µg på ett år.
Jämförelsevis måste då en person äta 78 kilo vildsvinskött per år för att få i sig samma mängd bly som när denne dricker två liter vatten varje dag.

Inga bevisade hälsoproblem
Under de senaste 100 åren har tiotals miljoner vilda djur, från hjortar till älgar, skjutits, slaktats och ätits av jägare och andra i Europa. Hittills har ingen kunnat bevisa att konsumtion av kött från vilt innebär några hälsofaror för jägare eller deras närstående.
Det finns inte heller några bevis på höga halter av bly i blodet hos jägare eller deras familjer, som i så fall skulle skilja dem från andra grupper i befolkningen.
Den nya svenska studien som har undersökt vad som händer med metalliskt bly under matsmältningsprocessen hos människor, visar att det behövs en annan och mer balanserad infallsvinkel i beräkningarna av risker kring metalliskt bly som kommer från ammunition, än den som finns i dag.