Boom för svinkrockar i Östergötland

I Östergötland har det inträffat fler viltolyckor med vildsvin redan nu än under hela förra året. Det ser ut som att det kan bli rekordmånga trafikolyckor där vildsvin är inblandat.

Fram till oktober har 183 viltolyckor med vildsvin inträffat i länet. Det förra rekordet är 176 olyckor, som skedde under 2009. 
– Vi har en ganska markant ökning av trafikolyckorna med vildsvin om vi jämför med förra året och året innan det. Det finns en betydligt större risk nu än det har gjort under ett par års tid, säger Magnus Hallros, som är polis och ordförande för Nationella viltolycksrådet i länet, till Sveriges Radio P4 Östergötland.

Stor stam på grund av mild vinter
En orsak till att det sker fler vildsvinsolyckor nu, tror Magnus Hallros är den milda vintern som var. Vildsvinsstammen har kunnat växa mer än vanligt, vilket bidrar till att fler djur rör sig i både skogen och på vägarna.
Antalet olyckor med rådjur har hittills varit sju gånger fler än vildsvinsolyckorna, men det har hänt färre olyckor med älg. Den kommande vinterns väder har sannolikt stor betydelse för hur många trafikolyckor som kommer ske nästa år.
– Fortsätter den här trenden med ytterligare en mild vinter, så kommer vi att ha en snabbare ökning av viltstammen av vildsvin under nästa säsong. Då befarar jag att även olyckorna kommer att öka till nästa höst, säger Magnus Hallros till SR P4 Östergötland.