Boskapsägare skeptiska till ökad rätt att skjuta varg

Boskapsägare är skeptiska över regeringens förslag att skärpa rätten att döda vargar.
Den 63-årige Stig Engdahl från Dals-Ed måste börja avtjäna ett halvår i fängelse, samma dag som den nya paragraf 28 i jaktförordningen börjar gälla. Han ger inte mycket för regeringens besked att boskapsägare ska få skjuta vargar som tänker gå till angrepp i en inhägnad.

Stig Engdahl ska sitta i fängelse för att han sköt en varg som tidigare dödat hans får och var på väg mot hans fårhage.

– Den nya skrivningen är bara till för att regeringen ska säga att man gjort något. För djurägare får den inte någon betydelse, säger han till Dagens Nyheter.

Ingvar Zedig i Bångbro är också tveksam. I somras dödade varg 14 av hans får. Han försökte hänga upp remsor, typ lapptyg, för att skrämma bort vargen.

Fruktansvärda skador

Men vargen kom tillbaka till fårhagen och orsakade fruktansvärda skador. Bland annat avbitna ben och knäckta nackkotor.

Ingvar Zedig tror inte att han kan stoppa angrepp trots att han får rätt att skjuta när en varg kommer in i hägnet.

– Vargen jagar ju när vi andra sover. Man ska ha en väldig tur om man kommer på den, precis när den tagit sig in, säger han till Bergslagsposten.

Kristdemokraten Sven Gunnar Persson vill införa en ändring av jaktförordningen som skulle kunna ha räddat vargskytten Stig Engdahl från fängelsestraff.

– Inför en rätt att skjuta rovdjur inom 200 meter från inhägnat område.

Det föreslår Sven Gunnar Persson i riksdagens miljö- och jordbruksutskottet.

Skjuta 200 meter från bostäder

– Det behövs en generell rätt för tamdjursägare att skjuta rovdjur inom 200 meter från inhägnat område eller människors boningar, kommenterar han.

– Det behövs också en tydlig rätt att försvara tamdjur även utanför denna gräns. Det kan gälla ridhästar, jakthundar och djur på fäbodarna, tillägger den kristdemokratiske riksdagsledamoten.

– Jordbruksminister Ann-Christin Nykvists luddiga antydningar om möjligheterna att skydda djur utanför inhägnader riskerar att utmynna i nya svårtolkade paragrafer, befarar han.

Svenska naturskyddsföreningen (SNF) gillar inte heller regeringens förslag.

– I det nya förslaget borde ha funnits ett krav på att ett angrepp ska ha påbörjats innan tamdjursägaren har rätt att skjuta för att döda. Det ska inte räcka med att ett rovdjur befinner sig inom inhägnat område, anser SNF i en skrivelse.

Naturskyddsföreningen oroas över att regeringen öppnar för en försöksverksamhet med bättre skydd för jakthundar.

”Kan utnyttjas för olaga jakt”

– Bestämmelsen kan komma att utnyttjas av rovdjurshatare för ren olaga jakt. SNF anser att den nya skyddsjaktsbestämmelsen endast ska gälla inhägnade tamdjur. En jägare har alltid möjligheten att koppla sin hund eller låta bli att släppa den om det finns risk för angrepp av rovdjur, skriver SNF.