Detta är två av de vapen som donerats till Husqvarna Fabriksmuseum – den övre är enkelskottsbössan modell 17A och den undre är pistol modell 1716.
Foto: Husqvarna Fabriksmuseum Detta är två av de vapen som donerats till Husqvarna Fabriksmuseum – den övre är enkelskottsbössan modell 17A och den undre är pistol modell 1716.

Bössdonationer till HVA-museet

Tre vapen och en bajonettmodell har donerats till Husqvarna Fabriksmuseum, skriver HVA-museet i ett pressmeddelande.

Husqvarna Fabriksmuseum har fått några vapen donerade till sig, bland annat en Husqvarna enkelbössa, modell 13 i kaliber 28 och ett kombivapen för hagel och kula, modell 17A i kaliber 28/16-65 mm. 
Enkelbössan donerades av Arne Eriksson i Huskvarna men har ägts av släkten Oxelqvist. Vapnet tillverkades till Tage Oxelqvist som konfirmationspresent år 1914 och gåvan kom från hans varfar, regementsstockmakaren Per Adolf Swensson-Oxelqvist. Släkten arbetade vid Husqvarna vapenfabrik i sex generationer.
Kombivapnet är i ett ovanligt utförande, då mekanismen, hanar och varbygel är förnicklade. Just denna modell, 17A, har dessutom tidigare saknats i museet. Det donerades av Lars-Evert Johansson i Baskarp.

Flintlåspistol och bajonettmodell
Museet fick även motta en donation i form av en Jönköpingspistol från 1700-talet. Det är en flintlåspistol från Karl XII:s tid, modell 1716 i kaliber 16 mm. En bajonettmodell donerades också, en modell som tidigare saknats vid museet, gjord för kammarladdningsgevär m/1860-1864. Både pistolen och bajonettmodellen donerades av Paul Engström, Huskvarna.