FOTO: SIRPA UKURA/MOSTPHOTOS & JORDBRUKSVERKET Personal från Jordbruksverket kommer att kontrollera att personer inte vistas utan tillstånd i den smittade zonen.

Böter för obehöriga i smittade zonen

I går startade Jordbruksverkets kontroller i den smittade zonen i Fagersta. Syftet är att säkerställa att restriktionerna som gäller i skog och mark följs och risken för spridning av afrikansk svinpest minimeras.

I ett pressmeddelande går Jordbruksverket ut med information om att personal från myndigheten från och med i går onsdag genomför regelbundna kontroller i skog och mark inom den smittade zonen.

Skog och mark

Man konstaterar att de flesta som bor i det drabbade området hanterar situationen bra, men att det samtidigt förekommer att obehöriga rör sig i skog och mark.

– Vi prioriterar därför att rikta kontrollerna mot områden där risken är större för att obehöriga rör sig. Bekämpningen av afrikansk svinpest ställer höga krav på uthållighet över tid för alla inblandade, och det gäller även efterlevnaden av restriktionerna, säger Madeleine Haal Gertzell, gruppchef i Jordbruksverkets krisorganisation.

Riskerar böter

Personer som upptäcks där de inte har rätt att vistas riskerar böter. Har man beviljats undantag för att till exempel utföra arbete på platsen, men inte följer villkoren, kan tillståndet dras in av Jordbruksverket.

– Vi hoppas självklart att det inte blir aktuellt med böter eller indragna undantag. Men jag vill starkt betona hur viktigt det är att restriktionsbesluten följs. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att förhindra att smittan sprids till andra områden med fler restriktioner som följd, säger Madeleine Haal Gertzell.