Bråk om nya rovdjursgrupper

De nya lokala rovdjursgrupperna i Dalarna leder till bråk innan de ens startat. Djurens rätt och Folk för varg tycker att Jägareförbundet fått bestämma för mycket när grupperna inrättas och vill slopa grupperna helt. Rovdjursföreningen vill delta men tycker att jägarna fått för stort utrymme.
Jägarnas Riksförbunds Gunnar Håkansson sitter med i länets regionala rovdjursgrupp och befarar att nyordningen blir ohanterlig.
– Det blir tårta på tårta, säger han.

Länsstyrelsen i Dalarna bildar fyra lokala rovdjursgrupper, som ska ersätta Jägareförbundets nuvarande fyra skötselområden och beredningsgrupper. Jägareförbundets nuvarande samrådsgrupp tas bort. Den regionala rovdjursgruppen blir kvar. Jägareförbundet ska tillsammans med länsstyrelsen bestämma den geografiska indelningen för grupperna.

De fyra gruppernas uppgift blir att vara rådgivande och framföra synpunkter från de olika parterna i rovdjursfrågorna.

Marit Ragnarsson, vid länsstyrelsens naturvårdsfunktion, tror att grupperna blir ett bra forum för utbyte av erfarenheter, samtal och diskussioner.

”Kan minska polariseringen”

– Det ska förhoppningsvis minska polariseringen mellan de grupper som engagerar sig i den heta rovdjursdebatten, kommenterar hon.

Frågor som ska behandlas gäller endast de stora rovdjuren. ”Av respekt för de deltagare som är ointresserade av jakt bör andra jaktfrågor behandlas endast i liten utsträckning”, skriver länsstyrelsen i beslutet.

Det är rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen samt Dalarnas ornitologer som är med i grupperna.

Övriga representanter kommer från de två jägarorganisationerna, länsstyrelsen, polisen, LRF, storskogsbruket, fäbodbrukarna, renskötarna och kommunerna.

Jägarnas Riksförbunds Gunnar Håkansson tycker att det räcker med den nuvarande regionala rovdjursgruppen.

”Det blir för ohanterligt”

– Inte nog med att länets rovdjurshantering har havererat. Nu är risken stor att den nya organisationen med en rovdjursgrupp för hela länet och fyra lokala rovdjursgrupper blir ohanterlig, säger han.

– Att tillsätta fyra lokala rovdjursgrupper med cirka tolv ledamöter i varje grupp blir tårta på tårta, kommenterar Gunnar Håkansson.

– Länets regionala rovdjursgrupp borde dessutom bantas ned från 17 till under tio ledamöter för att kunna hantera dagens rovdjursförvaltning, tillägger han.

Gunnar Håkansson är även kritisk till hur länsstyrelsen sköter sitt uppdrag när det gäller regional rovdjursförvaltning.

”Följer inte förvaltningsplanen”

– Varför följer inte länsstyrelsen den regionala förvaltningsplanen av rovdjur som blivit fastlagd? undrar han.

– Istället pekar länsstyrelsen på att de nationella målen inte är uppfyllda, när det gäller antalet individer av varg, björn, lodjur och järv. Till vilken nytta är då den lokala förvaltningsplanen, som länsstyrelsen beslutat?

– Att sedan länsstyrelsen helt enkelt kör över rovdjursgruppen och viltnämnden som de gjort förra året är beklagansvärt, kommenterar Gunnar Håkansson.

För att de fyra grupperna inte ska bli för stora har länsstyrelsen bestämt att varje part endast representeras av en person. Varje grupp utser själva en ordförande och en representant till länets rovdjursgrupp. Om det då blir en sned fördelning mellan olika intressegrupper förbehåller sig länsstyrelsen rätten att be om ändringar av vilka representanter som utses.