Bullmarksvargen i samband med att den försågs med sändare. Hanen har skjutits av en renskötare under en attack mot en renflock.
Foto: Michael Schneider Bullmarksvargen i samband med att den försågs med sändare. Hanen har skjutits av en renskötare under en attack mot en renflock.

Bullmarksvargen sköts under attack på renar

Bullmarksvargen, som sedan en tid varit på vandring i Västerbotten och Jämtland, har skjutits. Den sändarförsedda hanen fick ett dödande skott i halsen. Det skedde på kvällen söndagen den 6 april vid Utteråvägen mellan Gålberget och Stor-Uttersjön i Örnsköldsviks kommun.

Polisen säger sig veta vem skytten är.

– Vi vet vem som avlivat vargen, det finns något som kallas nödvärn, bekräftar förundersökningsledare Christer Sundelin vid Örnsköldsvikspolisen, för Västerbottens Folkblad.

På söndagsmorgonen attackerade vargen två renar, en dödades och en skadades.

Jagade en renflock

Den som sköt såg hur vargen jagade en flock renar i ett rengärde endast 20 meter från Utteråvägen.

Vargen sköts för att stoppa angreppet på renarna, vilket är tillåtet enligt paragraf 28 i jaktförordningen. Miljöåklagare Christer Jarlås är inkopplad på fallet. En förundersökning ska påbörjas. Polis och åklagare utreder regelmässigt om det var grovt jaktbrott eller ett godkänt paragraf 28-fall.

Vargens kropp har transporterats till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.

Den treårige hanen vägde 52 kilo.

Att vargen är skjuten gör att myndigheterna inte längre har möjlighet att studera dess beteende i renskötselområdet. Bullmarksvargen har visat sig föredra älgkött före ren.

Tog hellre älg än ren

– Det var oväntat. Här har ju funnits gott om ren, men Bullmarksvargen tog främst älg så vitt vi kunnat se. Vargen kom ju söderifrån och det hade varit intressant att se om tillgången på ren häruppe hade förändrat matvanorna. Nu har vi mist den möjligheten, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Umeå, till Västerbottens-Kuriren.