Vargar på Storsjön. En bybo fotograferade den i närheten av hundbadplatsen ”Sligen” på senvintern. I original är bilden bredare. Vi har dragit samman den.
Foto: Privat

Vargar på Storsjön. En bybo fotograferade den i närheten av hundbadplatsen ”Sligen” på senvintern. I original är bilden bredare. Vi har dragit samman den.

Bybo inte glad över nytt vargpar

Ett nytt vargpar har konstaterats i ett revir strax utanför Avesta. På senvintern var de synliga flera gånger i byn Andersbenning, där de också fotograferades av bybor.

– Det är inte roligt alls med tanke på hundarna vi har i byn, säger en bybo.

Redan förra våren fotograferades ett vargpar när de bland annat jagade kor i Bondbo mellan Avesta och Hedemora. Om man jämför bilderna från Bondbo och bilderna från Andersbenning kan det röra sig om samma vargar. En av dem är påtagligt större än den andra, och mörk.

Fågelvägen mellan de båda byarna är det omkring sex-sju kilometer. En jägare berättade våren 2012 att vargarna mestadels höll till på västra sidan om Dalälven. Han hade även sett spår efter dem ända fram till älvkanten.
– Det går inte att säga om det är samma vargar, det blir bara spekulationer, säger Lena Berg, rovdjurshandläggare vid länstyrelsen Dalarna.

Hannen från Värmland
DNA-undersökningarna av spillning visar att tiken kommer från Tansen 1 i Dalarna och hannen från Sandsjön 2 i södra Värmland. Vilka år de är födda visar dock inte DNA-analyserna, bara vilka föräldradjur de har.

Om det är samma vargpar som fotograferades i Bondbo är frågan varför det inte fick valpar redan förra våren.

– Ska vargar hinna få valpar ett år måste de träffas senast i början av februari, säger vargforskare Olof Liberg.

Revirnamnet diskuteras
Avestavargarna har inte spårats så mycket att kriterierna för ett revirhävdande vargpar uppnås formellt. Men länsstyrelsens personal är övertygad om att det rör sig om ett nytt vargrevir, som ligger alldeles på gränsen mellan Dalarna och Västmanland. Där är man revirgrannar med vargarna i Norn.

– Vi har diskuterat med länsstyrelsen i Västmanland att reviret ska heta Gåsmyren, efter naturreservatet Gåsmyrberget som ligger på Västmanlandssidan. Men det har inte tagits något beslut om namnet ännu, säger Lena Berg.

Fotograferade vid hundbadplatsen
En bybo i Andersbenning såg vargarna flera gånger på senvintern på Storsjön, som ligger mellan Avesta och Norberg. Bilden i topp på artikeln är tagen när vargarna uppehåller sig alldeles intill den så kallade ”Sligen”, en populär hundbadplats på somrarna.

– Vi är flera hundägare i byn och det är klart att det inte känns roligt att vi nu har vargrevir här. Vi kan inte släppa hundarna på jakt och inte ha dem lösa överhuvudtaget. På vintern gick det an, när man kunde kolla av isen på sjön innan man släppte hade hundarna lösa på promenad. Nu när sommaren kommit vet man inte ett dugg var vargarna kan vara, säger bybon.