C-kvinnor: Varg hotar närproducerad mat

Två centerkvinnor i Västmanland har skrivit en debattartikel i Bärgslagsbladet där de skriver om landsbygdsbornas situation med vargens närvaro. De menar att vargen utgör ett hot mot närproducerad mat.

De båda centerkvinnorna Kerstin Rosenkvist och Kerstin Larsson skriver att det är en ny trend bland unga att bosätta sig på landet, särskilt bland unga kvinnor. Men samtidigt är de oroliga över utvecklingen med varg som gör att många med lantdrömmar kanske aldrig vågar ta steget till att bo på landet.

”Vågar unga bo på landet?”

”Centerkvinnorna är naturligtvis mycket positiva till att fler unga kvinnor bosätter sig på landsbygden, men hur ska vi kunna uppmana fler att göra det under de omständigheter som nu råder? Vargfrågan handlar inte bara om att människor ska våga bo på landsbygden. Det handlar i lika stor utsträckning om möjligheten för oss alla, oavsett om man valt att bo på landsbygden eller i staden, att också i framtiden ha möjlighet att konsumera närproducerade livsmedel”, skriver centerkvinnorna.
Minskad tillgång på närproducerad mat
De uttrycker även en oro över att de köttproducenter som finns i Västmanland i dag inte orkar driva vidare sin verksamhet när de riskerar att få boskapen attackerad av varg. Om de försvinner innebär det att möjligheten att handla närproducerad mat minskar, menar de.
”Alla rapporter visar tydligt att vi konsumenter vill handla närproducerat, en utveckling som Centerkvinnorna gläds åt. För att den trenden ska kunna fortskrida är det av största vikt att vargstammen hålls på en sådan nivå att både djur och människor ska kunna känna trygghet att bo och vistas på landsbygden”, skriver Kerstin Rosenkvist och Kerstin Larsson.