C vill räkna in norska vargar i svenskt etappmål

Centerpartiet vill räkna in norska vargar i etappmålet för den svenska vargstammen.
Riksdagen har bestämt att det ska finnas minst 200 vargar i Sverige. Etappmålet är på god väg att nås. Men räknas de norska vargarna in går det ännu fortare.

– Man måste räkna i hela Skandinavien eftersom djuren vandrar fritt över gränsen, kommenterar centerns Eskil Erlandsson till Dagens Nyheter.

Norge beräknar att den norska stammen omfattar närmare 20 vargar.

Eskil Erlandsson tycker att det inte finns några allvarligare tecken på att vargstammen har problem med inavel. De få vargar som lyckas vandra in till Sverige från Finland och Ryssland räcker för att ge den skandinaviska vargstammen nytt blod, anser han.

Centern vill, liksom de övriga borgerliga partierna, ha en regional förvaltning av de stora rovdjuren.

Socialdemokraterna vill också ha ett regionalt beslutande om bland annat skyddsjakt på stora rovdjur som varg. Men s-politikers försök att få en ny rovdjurspolitik har hittills stoppats av de två stödpartierna.

När det gäller vargstammens storlek går åsikterna i sär. Kristdemokraterna, socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet håller fast vid riksdagens etappmål på 200 vargar. Det gör även folkpartiet även om de håller öppet för fortsatt forskning. Moderaterna har däremot undvikit att binda sig för ett speciellt antal vargar.