Carlgren försvarar rovdjurspropositionen

Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, förbereder just nu en anmälan till EU-kommissionen av den planerade vargjakten.
Miljöministern försvarar dock regeringens rovdjurspropositionen och hävdar att den snarare stärker stammen.

– Att regeringen kommer att tillåta skyddsjakt för att hålla nere vargstammen, som har stora problem med inavelsskador, är i våra ögon ett klart brott i mot EU:s art- och habitatdirektiv, säger Oscar Alarik, jurist vid Svenska Naturskyddsföreningen, till Svenska Dagbladet.
SNF:s anmälan lämnas in till EU-kommissionen så snart riksdagen har antagit propositionen. Men miljöminister Andreas Carlgren förstår inte kritiken:
– De vargar som förökar sig är gravt inavlade, de har ryggradsfel, hjärtfel och njurfel. Vi tar stegen som behövs för att göra vargstammen friskare, samtidigt som vi inte fortsätter att öka antalet vargar utan bibehåller den på nuvarande nivå. Man kommer att hjälpa naturligt invandrad varg att ta sig förbi renskötselområdet, säger Carlgren till tidningen.