Carlgren om vargfrågan: ”EU har inte förstått”

Regeringen och miljöminister Andreas Carlgren håller fast vid att den svenska vargpolitiken inte strider mot EU:s regelverk. Vid en presskonferens på torsdagen bemötte Andreas Carlgren EU:s kritik och menade bland annat att kommissionen inte förstått vilka förhållanden som råder i Sverige.

Andreas Carlgren skickar nu in Sveriges formella svar på de frågor EU-kommissionen ställt angående den svenska vargpolitiken. Han inledde presskonferensen med att konstatera att acceptansen för varg försämrats i de kommuner i landet som hyser vargstammarna. Han pekade på attitydundersökningar som gjorts 2004 respektive 2009.
– Även om det majoriteten i länen accepterar och till och med stödjer vargen, så har vi kommuner med varg som inte ens accepterar det antal som finns i dag. Skillnaderna mellan stad och landsbygd växer, sade Carlgren.
Politiken ligger fast och Carlgren är övertygad om att licensjakten är viktig för en ökad acceptans. Regional förvaltning och införsel av nya gener i vargstammen är de två andra faktorerna i den väg som regeringen valt.

Vargjakten är nödvändig
EU:s kritik, att Sverige borde ha startat arbetet med genetisk förstärkning av vargstammen, innan jakten inleddes, bemöts av Carlgren med att jakten är nödvändig för acceptansen. Dessutom anser miljöministern att jakten inte hotat vargstammens möjligheter att nå gynnsam bevarandestatus.
Carlgren framhöll också att flyttning av varg redan skett samt att Naturvårdsverket har hög beredskap för ytterligare flyttningar och inplanteringar.
EU:s kritik mot att renskötselområdet är fredat från vargetableringar tillbakavisar Carlgren med att EU inte riktigt förstått:
– Det tycks som om kommissionen inte riktigt förstått vilka förhållanden som gäller i Sverige, bland annat de förpliktelser vi har gentemot samerna som ursprungsbefolkning enligt FN-direktiv. Jag välkomnar en fortsatt dialog där vi får förklara det här, säger Andreas Carlgren.
Han tillbakavisade också EU-kritiken mot det tillfälliga taket på 210 vargar.
– Det har aldrig varit tanken, att vargstammen skulle stanna vid 210. Nu inväntar vi rovdjursutredningen och vad den kommer fram till när den lägger sitt betänkande 2012.