En högt uppsatt tjänsteman inom vargförvaltningen är skarpt kritisk till att miljödepartementet och miljöminister Andreas Carlgren tiger i frågan hur man ska gå vidare i den svenska vargfrågan. Sådana åsikter kan inte en tjänsteman säga öppet.
Foto: Victor Brott En högt uppsatt tjänsteman inom vargförvaltningen är skarpt kritisk till att miljödepartementet och miljöminister Andreas Carlgren tiger i frågan hur man ska gå vidare i den svenska vargfrågan. Sådana åsikter kan inte en tjänsteman säga öppet.

”Carlgrens förhalande kör förtroendet i botten”

Miljöminister Andreas Carlgrens tystnad och förhalande av licensjakt på varg får en högt uppsatt tjänsteman inom Naturvårdsverket att ta bladet från munnen. 
– Människors förtroende för myndigheternas vargförvaltning är körd i botten. Det finns konkreta förslag på hur situationen skulle kunna förbättras, men miljödepartementet tiger bara i frågan, säger tjänstemannen till Jakt & Jägare

Det ringer mängder med människor som är förtvivlade till den här tjänstemannen. Vederbörande har nu börjat säga åt människor att kontakta miljödepartementet, det är där bollen ligger.
– På jordbruksdepartementet är man nog med på noterna och tycker att vi bör ha vargjakt redan i vinter, men på miljödepartementet tiger man bara, säger tjänstemannen.

För lågt i tak på miljödepartementet
Det finns inte sådan takhöjd på miljödepartementet att tjänstemannen kan stå för kritiken öppet.
– Det kommer att bli ett djävla tryck på Naturvårdsverket från miljödepartementet, att de har en så uppstudsig tjänsteman.
Bakom det här utspelet ligger det faktum att Sverige förra året hade 19 kvalitetssäkrade vargföryngringar. Riksdagens etappmål är satt till 20.
– Samtidigt som vi hade 19 föryngringar hade vi också ett antal vargar som bildat par. Forskarna räknar med att 70 procent av paren får valpar. Det betyder att vi har minst 25 föryngringar redan i år. En del tjänstemän har velat vara försiktigt och då har de sagt att vi har mellan 23 och 25 föryngringar – vilket de fått skarp kritik för.

Glesbygden tappar förtroendet
Tjänstemannen pekar på att många människor i glesbygden inte har något som helst förtroende för den svenska vargpolitiken.
– I det här läget finns en utredning av Åke Pettersson där man lägger fram konkreta förslag på hur man skulle kunna gå vidare nu. Det skulle kunna rädda den lilla spillra av förtroende som finns, men miljödepartementet bara tiger, säger tjänstemannen till Jakt & Jägare.