Uppskattningsvis fanns cirka 355 vargar i Sverige i vintras. De valpar som föddes i våras är inte med i den senaste inventeringen. Siffran bygger på en omräkningsfaktor efter antalet funna föryngringar efter den senaste vinterns varginventering med brist på spårsnö.
Foto: MRR-photography/Mostphotos Uppskattningsvis fanns cirka 355 vargar i Sverige i vintras. De valpar som föddes i våras är inte med i den senaste inventeringen. Siffran bygger på en omräkningsfaktor efter antalet funna föryngringar efter den senaste vinterns varginventering med brist på spårsnö.

Cirka 355 vargar i Sverige

Det lär inte bli någon större licensjakt på varg efter årsskiftet. Sammanställningen av de länsvisa varginventeringarna, som gjordes i vintras, visar att det då fanns uppskattningsvis cirka 355 vargar i Sverige, enligt Naturvårdsverket.

Det är en något högre siffra än säsongen före, då inventeringsresultatet visade cirka 340 vargar.
Varg inventeras genom att de spåras i fält. Sedan tas olika prover för att dokumentera samtliga familjegrupper, föryngringar och revirmarkerande par.
Antalet funna föryngringar räknas sedan om till antal individer med hjälp av en omräkningsfaktor. Naturvårdsverket jobbar hela tiden med att förbättra inventeringarna av rovdjur.

Beställde ny inventeringsmodell
2014 beställde Naturvårdsverket en ny modell för att beräkna vargpopulationens storlek. Den nya modellen är nu färdig och utvärderas bland annat genom att mer information i form av DNA samlats in under inventeringen.
– Vi har nu en unik möjlighet att praktiskt testa en teoretisk modell innan vi fattar beslut om att byta modell för omräkning, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Ger grunden för vargjaktsbeslut
Siffrorna från inventeringarna är viktig för rovdjursförvaltningen och beslut om kvoterna i licensjakten på varg,
– Vi strävar efter att förvaltningen ska vara så långsiktig, stabil och förutsägbar som möjligt, därför är testerna viktiga. Vi vill helt enkelt försäkra oss om att vi inte behöver byta sätt att räkna om några få år igen, kommenterar Maria Hörnell Willebrand
När modellen är utvärderad beslutar Naturvårdsverket om vilken modell som ska utgöra grunden för beräkning av antal vargar utifrån inventeringsresultatet för varg.
– 2019 kommer Naturvårdsverket att besluta vilken beräkningsmodell för varg som ska användas och utvärderingen av den nya modellen är ett led i detta arbete. Vilken modell som kommer att användas från och med inventeringssäsong 2018/19 avgörs i god tid före fastställandet av inventeringsresultatet 1 juni 2019, förklarar Maria Hörnell Willebrand.

”Bra inventering trots snöbrist”
Inventeringsförhållandena var besvärliga den här säsongen eftersom det var ont om snö att spåra i.
– Trots snöbristen var det en bra inventering. Länsstyrelserna, och i år även jägare, har bidragit till ett bra inventeringsunderlag, säger Maria Hörnell Willebrand.
Länsstyrelserna för varglänen i Mellansverige får fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen. Blir bedömningen att det finns förutsättningar för jakt beslutar i så fall respektive länsstyrelse hur många vargar som får fällas.

”Anledning att vara försiktig”
– Inventeringsresultatet från den senaste vintern innebär att förutsättningarna för att delegera detta till länsstyrelserna är uppfyllda även i år. Samtidigt har vargstammen haft en svag utveckling de senaste två åren. Det finns därför anledning att vara försiktig när länsstyrelserna bedömer om det går att besluta om licensjakt, kommenterar Hanna Dittrich Söderman, handläggare på Viltförvaltningsenheten.
För att kunna uppfylla kravet på att licensjakten ska ske under strängt kontrollerade förhållanden, ska samtliga jägare som tänker delta i licensjakt på varg anmäla sig till Jägarregistret.
– Naturvårdsverket har tidigare beslutat om vissa undantag från kravet på att alla ska registrera sig, bland annat eftersom det upplevts som svårt eller omständligt. Numera är det mycket enkelt att registrera sig och det finns flera sätt att göra det. Därför finns det inte längre tillräcklig anledning att göra undantag från kravet, meddelar Hanna Dittrich Söderman.