Man har räknat fram att det finns 60 vargflockar i Tyskland, och det innebär cirka 650 individer.
Foto: Ondrej Prosicky / Shutterstock.com Man har räknat fram att det finns 60 vargflockar i Tyskland, och det innebär cirka 650 individer.

Cirka 650 vargar i Tyskland

Tyskland har 60 vargflockar. Det är 13 fler än för ett år sedan. Flockstorleken kan variera från tre till elva individer.

Det är Bundesamts für Naturschutz (BfN) som gjort beräkningarna, vilka refereras av nyhetsportalen Proplanta.
Man har kommit fram till antalet vargar via iakttagelser av spår och avföring i naturen samt foton från viltkameror. 
Uppskattningsvis har Tyskland nu cirka 650 vargar.
Vargarna började invandra till Tyskland vid sekelskiftet. 
Sedan 2000 har 200 döda vargar påträffats i Tyskland. En av orsakerna till dödsfallen, förutom sjukdomar, är att 140 fick sätta livet till i trafiken. 
26 vargar har fällts illegalt sedan 2000.
I Tyskland diskuteras då och då om inte landet bör ha en övre gräns för antalet vargar, men man har inte kommit fram till något beslut. 
Ej heller har politikerna kunnat bestämma sig för om vargjakt ska tillåtas.