Det behövs fler unga jägare. Här en jakt vid Fimmersta gård i Ekeskog utanför Töreboda, där det är naturligt med yngre deltagare.
Foto: Jan Fleischmann Det behövs fler unga jägare. Här en jakt vid Fimmersta gård i Ekeskog utanför Töreboda, där det är naturligt med yngre deltagare.

Dags att erbjuda faddermarker

Jägarnas Riksförbund uppmanar alla jaktlag i Sverige att ställa upp för att få in fler ungdomar i jakt- och viltvårdssammanhang.
– Nu har vi gjort så att ungdomar kan gå in på vår sajt och hitta faddermarker. Där kan ungdomar helt utan kostnad få prova på att vara jägare under en jaktdag.
Det säger Sivert Borup, ungdomskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

Han tycker att det är dags att äldre jägare slutar klaga på den klena rekryteringen av ungdomar till jaktlagen och istället börjar agera.

– Vill vi se fler ungdomar på pass i skogen måste vi etablerade jägare ställa upp, konstaterar han.

– Alla jaktlag runt om i landet bör kunna ordna minst en öppen jaktdag om året. En dag då jaktlagets medlemmar blir faddrar åt en eller flera ungdomar, som antingen uppsiktsjagar eller bara står med, föreslår Sivert Borup.

– För många unga kan en möjlighet att få vara med och prova på vara helt avgörande för hur intresset för jakt och viltvård utvecklas, tillägger han.

Många av dagens jaktintresserade ungdomar har inga släktingar som kan lära dem bli jägare.

– Att vara mentor för en ung människa, som är full av entusiasm och har tusen frågor, ger mycket tillbaka i form av glädje och ny kunskap, säger ungdomskonsulenten på Jägarnas Riksförbund.

Nu vill Sivert Borup att jaktlag i god tid anmäler sig till Jägarnas Riksförbund när de ska ordna en fadderjakt.

– Jag ser sedan till att ni får kontakt med det antal ungdomar ni kan ta emot, lovar Sivert Borup.

Han hänvisar till webbsidan för förbundets ungdomssekton:

www.jagarnasriksforbund.se/pagextra

– Här kan unga se om det finns någon faddermark som erbjuder prova på-dagar nära bostadsorten, kommenterar Sivert Borup.

Har du några frågor kan du kontakta Jägarnas Riksförbunds ungdomskonsulent via e-post:

sivert.borup@jrf-lj.org

Det går också bra att ringa på telefon: 08-550 198 98 eller 070-39 57 308.