Foto: Lars Johansson/Mostphotos Än så länge har dovhjortarna på Gotland inte förorsakat skador av större mått men oron bland lantbrukarna är stor. (Arkivbild)

Dags att förvalta dov på Gotland

Frågan om det ska finnas dovhjort på Gotland debatteras flitigt. Lantbrukarna vill inte ha dem och för jägarna innebär eventuell jakt en påtaglig förändring i jaktsätt.

Gotlands dovhjortar härstammar från djur som smet ur ett hägn för ca 20 år sedan. Dagens huvudgrupp består av ett trettiotal individer med några avknoppade mindre flockar. Djuren håller i huvudsak till på norra Gotland.

Dovhjortarna skapar debatt då många är rädda för att stammen kommer att växa utom kontroll.

Kartläggning pågår

– Det här är ett ämne som kommer upp mer och mer, främst mot bakgrund av de stora problem som finns på fastlandet. Därför är det viktigt att vi tar reda på mer: Hur många är de, var finns de och hur ska vi förhålla oss till det, säger Anders Flanking, landshövding och ordförande i Gotlands viltförvaltningsdelegation till Gotlands Tidningar.

En dialog har nu inletts med jägare, markägare och andra berörda. Tanken är att kartläggningen ska leda till en förvaltningsplan.

Jägarna får ställa om

Hittills har inte dovhjortarna orsakat några stora skador och varken skyddsjakt eller ”nollvision” är aktuellt. Men om stammen växer kommer det att kräva en förändring i jaktsätt hos öns jägare som till allra största del jagar med hagel.  

 – Dovhjort måste jagas med kulvapen och kulfång. På fastlandet, där det finns älg, kronhjort och vildsvin, är man mer van vid detta jaktsätt. Dessutom är dovhjortar svårjagade, eftersom de är skygga och lever i flock, säger Johan Månsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen som hoppas att kartläggningen av dovhjortstammen ska bli klar under våren.