Foto: Mostphotos Nästa steg i sjukdomsbekämpningen är att minska antalet vildsvin i den smittade zonen.

Dags för jakt på vildsvinen i smittade zonen

Nu börjar avskjutningen av vildsvin i den smittade zonen i Fagersta, efter beslut av Jordbruksverket. Uppskattningsvis finns det upp mot 1 000 vildsvin i den smittade zonen som ska jagas med fällor och åtel.

Flera delar i bekämpningsarbetet

  • De sökinsatser som genomförs syftar till att kontinuerligt kartlägga smittans utbredning, men också till att hitta döda vildsvin så att de kan avlägsnas från skogen. Eftersom virus överlever länge kan kadaver annars utgöra en smittkälla under lång tid.
  • De restriktioner för aktiviteter i skog och mark som gäller i den smittade zonen syftar dels till att inte störa vildsvinen så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden, dels till att människor inte ska sprida smittan vidare via skor, redskap eller annat.
  • Stängslingen runt kärnområdet syftar till att ytterligare motverka vildsvinens rörelse. Stängslet minskar risken för att vildsvin som bär på smitta ska lämna området och sprida smittan. Stängslet minskar också risken för att friska vildsvin ska ta sig in i området.
  • Nästa steg i bekämpningen är att minska vildsvinsstammen i området. Syftet med det är att minska antalet vildsvin och därmed minska risken att nya vildsvin infekteras och att smittan sprids eller blir kvar i området.
  • Jordbruksverket leder och samordnar arbetet med att bekämpa det utbrottet av afrikansk svinpest, i nära dialog med Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, som expertmyndighet. Det är Jordbruksverkets ansvar att besluta om åtgärder för att Sverige så snabbt och effektivt som möjligt ska kunna utrota smittan.

Fakta: Jordbruksverket

Jordbruksverket har nu fattat beslut om att det är dags för nästa steg i insatserna mot afrikansk svinpest.

Sänkas rejält

För att minska risken för att nya vildsvin ska infekteras måste antalet djur sänkas rejält i området i Västmanland. Enligt uppskattningar fanns det vid sjukdomsutbrottet mellan 500 och 1 000 vildsvin i zonen, varav 100 djur bedömdes befinna sig i kärnområdet där smittan hittills påträffats.

– Tack vare resultaten av sökandet efter kadaver i den smittade zonen och stängslingen av kärnområdet är vi nu i ett läge där vi har förutsättningar för att ta nästa steg i bekämpningen av afrikansk svinpest. Vi har därför beslutat att påbörja insatsen för att minska vildsvinsstammen i den smittade zonen, säger Lena Hellqvist Björnerot, Sveriges chefsveterinär, i ett pressmeddelande.

Fällor och åtel

Målsättningen är att avliva samtliga vildsvin som befinner sig i kärnområdet. I den övriga smittade zonen ska antalet vildsvin kraftigt minskas. Åtgärderna ska genomföras med ”jaktliknande metoder,” i praktiken fäll- och åteljakt.

– Som läget ser ut nu finns goda förutsättningar för att bli av smittan tidigare än vi hade vågat tro, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Han tillägger:

– Men alla de insatser som har gjorts och görs vad gäller sök, restriktioner, stängsling och smittskyddsavlivning, inklusive provtagning och analys av avlivade vildsvin, är absolut nödvändiga för att vi ska kunna nå målet att helt utrota smittan från Sverige.