Jörgen Carnell, JRF-basen på Gotland, anser att de vitkindade gässen på Gotland är ett av problemen som jägarna måste få tackla.
Jörgen Carnell, JRF-basen på Gotland, anser att de vitkindade gässen på Gotland är ett av problemen som jägarna måste få tackla.

Dags för viltvård på Gotland

Äntligen ska det gå att avliva oljeskadade fåglar i rimlig tid och ta itu med de vitkindade gässen och rådjuren på Gotland. Efter påtryckningar av Jägarnas Riksförbund har landshövdingen Marianne Samuelsson lovat att väcka liv i viltvårdsnämnden.

”Ingen vill ta ansvar för oljeskadad fågel.” Så löd en rubrik i Gotlands Allehanda tisdagen den 12 december 2006.

– Detta gjorde mig mycket arg och ledsen, säger Arne Karlsson, Jägarnas Riksförbunds riksviltvårdskonsulent.

– Det är en självklarhet att länsstyrelsen har det yttersta samordningsansvaret för en sådan fråga, tillägger han.

Även den nyvalde länsordföranden för JRF på Gotland, Jörgen Carnell, ser allvarligt på att oljeskadade fåglar inte kunde avlivas inom rimlig tid.

Ingen samordning vid oljeutsläpp

– Det fanns ingen samordning alls, kommenterar han.

Arne Karlsson och Jörgen Carnell har skrivit till landshövdingen. Brevet har sedan följts upp med ett möte med Marianne Samuelsson.

– Behovet av bra viltvård kommer att öka på Gotland och viltvårdsfrågorna måste diskuteras i länets viltvårdsnämnd, som legat villande i ett antal år, kommenterar Arne Karlsson.

– Vi är mycket nöjda med träffen med landshövding Marianne Samuelsson och hennes tjänstemän, säger Jörgen Carnell.

– Vi har fått gehör för att viltvårdsnämnden ska sammankallas och hoppas att det sker så snart som möjligt.

En viktig fråga är den växande rådjursstammen på Gotland.

Gässen äter upp grödorna

Cirka 100 000 -150 000 vitkindade gäss besöker Gotland varje år.

– Dessa individer äter under sin vistelse här en hel del foder som lantbrukarna skall föda sin nötkreatur med. Anta att en gås äter mellan ett halv och ett kilo gräs dagligen så blir det ett totalt foderintag på 50-100 ton per dag, säger Jörgen Carnell.

Det har anslagits knappt 400 000 kronor och enligt länsstyrelsen det räckt till skadorna.

– Till i år har detta anslag minskats till 275 000 kronor men både antalet gäss och skadorna ökar, konstaterar Jörgen Carnell.

Problem med örn och skarv är andra frågor som behöver dryftas i viltvårdsnämnden.