– Jag är kritisk till själva processen där länen inte fått den beslutanderätt som var tänkt från början, kommenterar Dalarnas landshövding Maria Norrfalk med anledning av Naturvårdsverkets lojaktsbeslut.
– Jag är kritisk till själva processen där länen inte fått den beslutanderätt som var tänkt från början, kommenterar Dalarnas landshövding Maria Norrfalk med anledning av Naturvårdsverkets lojaktsbeslut.

Dalahövdingen kritisk mot lobeslut

Även Dalarnas landshövding Maria Norrfalk är kritisk till hur lodjursjaktsbeslutet har hanterats.
– Naturvårdsverket har behållit beslutanderätten och inte delegerat till länen som det är tänkt i den nya rovdjurspolitiken. Jag tycker att de län med lodjursdjursstammar som ligger över miniminivåerna själva ska få fatta beslut om jakten, säger hon.

Eftersom Dalarnas lostam ligger under mininivån för länet hade kvoten i licensjakten ändå hamnat lågt.
– Men jag är kritisk till själva processen där länen inte fått den beslutanderätt som var tänkt från början, kommenterar landshövding Maria Norrfalk.
– Dessutom har vi fått motstridiga besked från Naturvårdsverket om hur besluten ska fattas, tillägger hon.
Dalarna har fått den största minskningen i Mellansverige när det gäller licensjakten på lodjur. Förra året var länskvoten 18 lodjur. I år får endast två lodjur fällas i renskötselområdet.

Lostammen för liten i Dalarna
Lena Berg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen Dalarna, pekar på att minskningen med 16 lodjur i tilldelning har att göra med preliminära siffror från årets lodjursinventering.
En preliminär prognos visar att den beslutade miniminivån på 18 årliga föryngringar inte uppnås i Dalarna. Antalet föryngringar är nu nere i 12.
– Enligt resultaten av inventeringen är lodjursstammen mindre jämfört med tidigare år. Eftersom miniminivån inte är uppnådd får vi inte besluta om licensjakt, utan endast skyddsjakt, förklarar Lena Berg.