Antalet kungsörnhäckningar i Norrbotten har nästan halverats jämfört med förra året.
Foto: Lars-Göran Abrahamsson Antalet kungsörnhäckningar i Norrbotten har nästan halverats jämfört med förra året.

Dåligt år för kungsörnen i Norrbotten

Norrbottens kungsörnar har haft ett dåligt år. Det visar årets inventering där det framgår att länet haft 32 häckningar – nästan hälften så många som förra året. Berth-Ove Lindström i Boden, som är samordnare inom Projekt Kungsörn, konstaterar att tillgången på föda varit dålig.

Han säger till Sveriges Radio Norrbotten att det har varit ont om smågnagare och det kan medföra att rävar och andra rovdjur då styr över jakten mot kungsörnens huvudsakliga föda, nämligen harar och ripor.
Årets inventering av kungsörn visar att det blev 32 häckningar i Norrbotten, vilket kan jämföras med 56 förra året. Totalt i år föddes det fram 36 ungar. Motsvarande siffra förra året var 56.

Tjuvjakt förekommer
Berth-Ove Lindström bedömer att det mycket väl kan bli ett 100-tal häckningar under år med bra födotillgång för kungsörnen. Men han noterar också att det förekommer tjuvjakt. Till exempel hittades i år ett kungsörnsbo med tre skjutna örnar.
– Vi vet att det inträffar, med det är svårt att hitta bevis och bedöma hur omfattande tjuvjakten är, säger Berth-Ove Lindström till radion.