Det är inte lika gott om lingon som det brukar vara.
Foto: cudak / Shutterstock.com Det är inte lika gott om lingon som det brukar vara.

Dåligt med lingon även i år

Enligt en prognos från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) verkar det bli dåligt med lingon även i år, skriver de i ett pressmeddelande.

I Norrland tycks tillgången bli bara hälften så stor jämfört med medelvärdet mellan åren 2003 och 2013 och i Svealand bara en femtedel. I Götaland betecknas tillgången som normal. Dock finns det ändå dubbelt så många lingon i Norrland och Svealand som i Götaland.
Förklaringen är att lingonriset, liksom blåbärsriset, har drabbats av vinterskador, åtminstone i Götaland. Vad den dåliga tillgången beror på i Svealand och Norrland vet man inte.

Det torra vädret en faktor
Tillgången på blåbär är ganska god i Norrland, men sämre än vanligt i Svealand och Götaland.
– Troligen har den långvariga torkan i juli medfört färre och till storleken mindre mogna blåbär jämfört med mer normala väderförhållanden under juli. Särskilt i Norrland, där blåbären mognar under juli, inverkar detta negativt på blåbärsskörden, kommenterar Göran Kempe, försöksledare vid Riksskogstaxeringen, SLU i Umeå.