Ordförande för föreningen Ulvefrit Danmark menar att vargarna i Danmark är för oskygga för att kunna vara riktiga vargar.
Foto: Shutterstock Ordförande för föreningen Ulvefrit Danmark menar att vargarna i Danmark är för oskygga för att kunna vara riktiga vargar.

Danska vargar är ”fjärdedelshundar”

Vargarna i Danmark är hybrider. Det hävdar föreningen Ulvefrit Danmarks ordförande i TV Midvest. Han får stöd av en forskningsrapport som konstaterar att europeiska vargar har upp till en fjärdedel hund i sig.

I tv-inslaget hänvisas det till en rapport som danska vargforskare har gjort på uppdrag av Miljøstyrelsen. I rapporten hävdas att vargarna i Europa har upp till en fjärdedel hund i sig.
Men Miljøstyrelsen anser inte att det har någon betydelse för hur de danska vargarna ska ses, eftersom hundinkorsningen går långt tillbaka i tiden.

Är hybrider fredade?
Motsatt inställning har Steffen Troldtoft, ordförande för föreningen Ulvefrit Danmark. Han menar att vargarna i Danmark är för oskygga för att kunna vara riktiga vargar.
Frågan har stor betydelse för om det ska vara straffbart att skjuta en varg eller inte. Vargar är skyddade av EU:s art- och habitatdirektiv. Men hur är det med hybrider?
En man i Danmark har nyligen dömts för att ha skjutit en varg, men han har begärt att få sin sak prövad i högre instans eftersom det i själva verket var en hybrid som fälldes.
I slutet av februari har föreningen Ulvefrit Danmark bjudit in en finsk vargforskare, Kaj Granlund, som är mycket kritisk till den europeiska vargförvaltningen och ställer frågor om hybridiseringen.

Olika gränser för hybrid
Jakt & Jägare skrev 2011 om hur Jordbruksverket ser på gränsen för när en hund anses vara varghybrid. I det fallet måste inslaget av varg finnas minst fem generationer tillbaka för att hunden ska klassas som hund och inte vara förbjuden att ha av djurskyddsskäl.
Invandrade vargar i norra Sverige som tidigare har flyttats söder ut av Naturvårdsverket har dock bara dna-testats i två led
Jakt & Jägare har sökt Naturvårdsverket för att höra om dagens syn på vad gränsen egentligen går för varghybrider.