Därför dröjer beskedet om skyddsjakt på Byavargen

Sedan den 2 januari har Selja/Långlets viltvårdsområde väntat på besked om sin ansökan att få skjuta den så kallade Byavargen. Ronney Skoog, sekreterare i viltvårdområdet, är kritisk över Naturvårdsverkets långa handläggning. 

”Om Naturvårdsverket vill skapa förtroende hos allmänheten ska verket inte agera så här. En sådan nonchalant inställning till folket i glesbygden är mycket illavarslande”, skriver Ronney Skoog till verket.
Det har visat sig att långbänken beror på flera omständigheter. Det dröjde tre veckor innan länsstyrelsen tillstyrkte ansökningen.

Sjuka handläggare
– Båda handläggarna var sjuka i omgångar, förklarar Stig-Åke Svensson på länsstyrelsen till Dalarnas Tidningar.
När papperen väl kom till Naturvårdsverket var de ansvariga där fullt upptagna med de tre vargutredningarna som regeringen beställt. Utredningarna redovisades den 18 februari. Dessutom är det många andra ansökningar om skyddsjakt som ska behandlas.

Samma varg?
Att det ännu inte fattats något beslut om Byavargen beror enligt Mano Aunatuu på Naturvårdverket att det kommit in flera ansökningar som kan gälla samma varg.
– Det kan vara samma varg, förklarar Anki Alfredéen på länsstyrelsen till Dalarnas Tidningar. 
Anki Alfredéen måste nu undersöka om de olika observationerna stämmer överens i tid och rum. Ett yttrande till Naturvårdsverket ska skickas in den kommande veckan.