APU-patrull. Bild från APU:s webbsida på en APU-spårare i en patrull.
APU-patrull. Bild från APU:s webbsida på en APU-spårare i en patrull.

De vittnar om hotfulla möten med APU

– APU har åkt runt här på vägarna. När jag har sagt till dem har de börjat tjafsat och blivit hotfulla och sagt att vi ska ”göra upp”. Det säger Anders Yttergård, skogsbonde från Riala. Han, liksom flera andra, kan vittna om hotfulla möten med APU-gruppen.

Den händelse han beskriver inträffade i början av oktober.
– Vi hade varit och jagat och hade rast. Vi satt på våra stolar och snackade och drack kaffe. Först kom några personer och gick förbi. Det kan man inte säga något om. De har sin fulla rätt att promenera i området. Men sedan kom några med bil och då vinkade jag åt dem att stanna, vilket de gjorde.

”De tyckte vi skulle fightas”
– När dom klev ur bilen började de tjafsa och frågade vad jag heter och om jag vill göra upp. De tyckte vi skulle fightas, något jag aldrig har gjort, berättar Anders Yttergård.
Hans berättelse är inte unik. Jakt & Jägare har talat med ett stort antal människor i Rialaorådet, som alla ger en liknande bild av situationen.
Det är markägare, bönder, jägare eller vanliga boende i området. Bilden som växer fram är att APU upplevs av många som ett slags medborgargarde, som med öppna eller förtäckta hot rör sig i området.
På sin hemsida berättar APU att organisationen startades av en grupp poliser. I organisationen ingår personer som har utbildning som ”tracking, polis, militär, väktare/skydd, underrättelse, spaning, foto mm”.

Åtta poliser deltar i APU

Idag är det åtta aktiva poliser som vänt sig till länspolismästaren och ansökt om att få vara med i APU. Man har då framställs organisationen som något jämförbart med Amnesty eller Bris.
En rad händelser har dock gjort att många människor i Rialaområdet idag inte litar på Roslagspolisen på grund av APU:s verksamhet.
Bland annat har Jakt & Jägare tidigare berättat om att poliser uppmanat människor att ”fråga efter mig, så ni inte hamnar hos en APU-polis”.
Många i Rialaområdet undrar därför om det är en APU-polis man har att göra med om man måste ta kontakt med polisen.

”Det är riktigt otäckt”
Ola Kullman bor i området och han har träffat på APU-medlemmar.
– Det finns hela tiden en hotfull underton när man har med APU:arna att göra. Det är riktigt otäckt att komma i kontakt med dem, förklarar han.
– Många markägare här ute är rädda för att på något sätt sticka ut, för då vet de att de riskerar att få en massa felaktiga polisanmälningar mot sig av de här APU-poliserna, tillägger Ola Kullman.
Stig Sjöberg är en annan markägare i området.
– Jag har inte sett till APU sedan jag satte upp låsta bommar över vägarna så de inte kommer fram. Men det är ett gäng som har en mycket konstig uppfattning av verkligheten, kommenterar han.
Christoffer Pettersson jagar i området:
– Deras verksamhet är olustig. Du kan fråga vem som helst som bor här i trakten så tycker alla illa om deras verksamhet, säger han.

Framstår som elitstyrka
APU presenterar sig som elitstyrka och uppträder i kamouflagekläder och APU-dekaler. Men hittills ses APU inte av polismyndigheten som ett medborgargarde eller några som har olaga kårverksamhet.
– Det är ju inte olagligt med sådant här och jag vill inte säga vad jag tycker om det. Men om någon upplever gruppens verksamhet som obehaglig ska man göra en polisanmälan. Det säger Pia Sjunnegård-Dahlbom, polismästare i Roslagen.
Hon poängterar att det inte är Roslagspolisen som i så fall ska hålla i en sådan utredning.