Solveig Larsson, förbundsordförande och Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent, Jägarnas Riksförbund, skriver i ett debattsvar till Ekoturismföreningen om varför det är fel att öka inflytandet i viltförvaltningsdelegationerna för intressenter som inte jagar eller äger mark.
Solveig Larsson, förbundsordförande och Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent, Jägarnas Riksförbund, skriver i ett debattsvar till Ekoturismföreningen om varför det är fel att öka inflytandet i viltförvaltningsdelegationerna för intressenter som inte jagar eller äger mark.

Debatt om länens viltdelegationer

Regeringen beslutade nyligen att utöka landets viltförvaltningsdelegationer till förmån för företrädare för ekoturism. I en debattartikel välkomnas beslutet av Ekoturismföreningen. Jägarnas Riksförbund har nu svarat på debattartikeln i tidningen Altinget.se.

Enligt Ekoturismföreningen är regeringens beslut att utöka ekoturismintressens inflytande i landets viltförvaltningsdelegationer välkommet. I en debattartikel pekar de på att det kan skapas fler arbetstillfällen kring viltet i Sverige och menar att de inte tror att företrädarnas närvaro i viltförvaltningsdelegationen inte rubbar balansen.

Förklarar kritiken
Solveig Larsson, förbundsordförande och Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund (JRF), har i en egen debattartikel svarat på Ekoturismföreningens artikel. Där förklarar de varför förbundet kritiserar regeringens beslut att utöka ekoturismens inflytande.
Det finns ”naturligtvis en plats för ekoturismföretagarna i delegationerna också. Fast inte på en egen plats utan i egenskap av jägare eller markägare. De ekoturismföretagare som livnär sig på att sälja jakt- eller viltupplevelser på egen mark har redan en möjlighet att ingå i viltförvaltningsdelegationen och den möjligheten måste räcka till”, skriver JRF i debattartikeln.

Här kan du läsa hela debattartikeln.