Foto: Erik Mandre/Mostphotos Nu har besked om licensjakten kommit från Naturvårdsverket. Myndigheten delegerar rätten att besluta om järvjakten till det norra rovdjursförvaltningsområdet. Avseende björn delegeras rätten till både det norra och det mellersta förvaltningsområdet.

Delegering – länsstyrelser får besluta om björn- och järvjakt

Naturvårdsverket delegerar till länsstyrelserna i norra och mellersta Sverige att besluta om licensjakt på björn. Till myndigheterna i norr överlämnas också rätten att bestämma om licensjakten på järv.

Delegering

• Beslut om att delegera innebär att det är länsstyrelserna själva som fattar eventuella beslut om licensjakt på arterna.
• Utifrån nyligen fastställda miniminivåer utreder länsstyrelserna nu vidare i vilka län det finns förutsättningar för licensjakt.
• Naturvårdsverket har uppföljningsansvar och länsstyrelserna återrapporterar sina beslut till Naturvårdsverket.

Källa: Naturvårdsverket

Delegeringen angående järv gäller enbart det norra rovdjursförvaltningsområdet, det vill säga Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Beslutet gäller i två år, något som enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket ska ge länsstyrelserna möjlighet att planera framåt.

Förra året

Rätten att fatta beslut om licensjakt på järv har bara delegerats en gång tidigare, förra året, även då enbart till det norra rovdjursförvaltningsområdet. Inte heller i år kommer rätten att överlämnas till mellersta rovdjurförvaltningsområdet, med hänvisning till skadebilden och att järven ska ges möjlighet att sprida sig söderut.

Vad gäller björn överlåts rätten att fatta beslut om licensjakt till både det norra och det mellersta området, det vill säga länsstyrelserna i:
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro.

”Ökad licensjakt”

Delegeringsbeslutet gäller i ett år, något som Hanna Ek vid viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, kommenterar så här:

– Även om antalet björnar ligger väl över både det nationella referensvärdet på 1 400 individer och miniminivåerna har vi sett en minskning i den senaste nationella populationsuppskattningen. Minskningen av stammen är en följd av en ökad licensjakt på björn. Även om effekten är väntad vill vi följa denna utveckling.

– För att komplettera beskattningsmodellen för björn avser vi att även ta fram underlag för hur olika uttag påverkar på nationell nivå. Därför har vi stannat vid ett ettårigt delegeringsbeslut avseende björn.