”Det finns inga bevis.” Försvararna till de åtalade var skarpt kritiska till åklagarens sakframställan i Lillhärdalmålet.
Foto: Leif Olsson ”Det finns inga bevis.” Försvararna till de åtalade var skarpt kritiska till åklagarens sakframställan i Lillhärdalmålet.

”Det finns inga bevis”

Åklagaren anser att männen gjort sig skyldiga till grovt olovligt jaktbrott och att de ska dömas till två års fängelse. Försvararna hävdar med bestämdhet att de fem åtalade ska frias helt från brott eftersom det bara finns indicier och bevis saknas.

På onsdagen avslutades den uppmärksammade rättegången mot de fem personer från Sveg och Lillhärdal som stått åtalade för grovt jaktbrott.
Miljöåklagare Åse Schoultz hävdade i sin slutplädering inför Mora tingsrätt att de fem i samråd planerat och organiserat jakt på varg.
Hon stödjer sitt beslut främst på vittnesuppgifter från länsstyrelsens naturbevakare samt forskaren Håkan Sands vittnesuppgifter om att det finns en varglya och hur vargarna rört sig i området veckorna före den 6 maj.

Intensiv SMS- och telefontrafik
Även den intensiva SMS- och telefontrafik som skett mellan flera av de åtalade, både den 6 maj 2012 och innan de greps och häktades, anser Åse Schoultz bidrar starkt till att männen gjort sig skyldiga till grovt jaktbrott.
Vidare hävdade hon att några av männen gjort sig av med slutstycket till ett gevär och gömt två pistolmagasin.
För två och ett halvt år sedan greps de fem männen från Sveg och Lillhärdal vid en mycket omtvistad insats av polis och naturbevakare i ett skogsområde i gränstrakterna av Härjedalen och Dalarna. Samtliga har under hela utredningstiden och även inför rätten hävdat att de var ute för att ”reka” inför en bäverjakt.

Inga tekniska bevis om vargjakt
Några tekniska bevis för att männen var ute för att jaga varg har inte kunnat påvisas under de tre rättegångsdagarna.
Samtliga försvarare till de misstänkta var mycket kritiska till åklagarens ställningstagande, polisutredningen, naturbevakarnas agerande och hur hela ärendet skötts.
– Naturbevakarna har inte agerat objektivt och det har inte minst visat sig tydligt när vi lyssnade och såg filmen från helikoptern som filmade hela gripandet av de här fem männen, sade advokaten Hans Östberg.

Bygger på förutfattade meningar
Han och alla försvarare var starkt kritiska till de bevis åklagaren grundat sitt åtal på och menade att det i stort grundar sig i förutfattade meningar om männen.
– Det är inte förbjudet att spåra varg, men man får inte ofreda och spåra varg i syfte att jaga. De har inte planerat någon vargjakt och då har ingen av våra klienter gjort sig skyldiga till något brott, kommenterade Hans Östberg.
– Här påstår åklagaren att slutstycken slängts ut från bilar, kött finns utlagt och en mängd annat som inte har någon som helst bärighet, sade advokat Håkan Müntzing.

”Finns bara indicier”
Han menar, liksom övriga försvarare, att förundersökningen har stora brister, liksom polisutredningen som i stora delar skötts av naturbevakare utan utbildning i brottsutredningar.
– Vi påstår att det inte finns några bevis, bara indicier, konstaterade advokat Åke Söderman.
Dom i målet kommer att meddelas den 26 november.