Finland tar nu efter och hjälp av Sverige och Norge och kartlägger hela sin vargpopulation på dna-nivå, inom ramen för projektet VargLIFE.
Foto: Mostphotos Finland tar nu efter och hjälp av Sverige och Norge och kartlägger hela sin vargpopulation på dna-nivå, inom ramen för projektet VargLIFE.

Dna-inventering av varg i Finland

Förra helgen började för första gången en dna-inventering av varg i samtliga revir i Finland. Fältpersonal på Naturresursinstitutet, men även frivilliga, kommer att leta efter vargspillning.

Naturresursinstitutet har använt dna vid inventering av vargstammen sedan 2015, men endast på en del av vargreviren. I år utökas insamlingen av dna-prov till samtliga vargrevir.
– I västra Finland har både frivilliga och Naturresursinstitutets medarbetare samlat in prover. Nu kommer frivilliga med i dna-insamlingen också i östra Finland, säger forskningschef Katja Holmala vid Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande.

Vill kartlägga vargpopulationen
Både forskare och medborgare vill veta var vargar rör sig. Var går gränserna för flockens revir? Har flocken blivit större? Har samma individ rört sig i området tidigare eller vandrar den bara förbi? Varifrån har en ung varg kommit? De här frågorna kan besvaras med hjälp av dna-prov.
Så för att bland annat lättare kunna förebygga skador tar Finland nu efter och hjälp av Sverige och Norge och kartlägger hela sin vargpopulation på dna-nivå, inom ramen för projektet VargLIFE. Förhoppningen är att nå en mer exakt uppskattning av vargbeståndet i landet.
En annan anledning till kartläggningen är att vargpopulationen i Finland är viktig för den skandinaviska vargstammen. Genom migration av varg från Finland kan inaveln bland vargarna i Norge och Sverige minska.

Ökade med 25 procent 2019
I mars 2020 meddelade Luke att vargreviren i Finland hade ökat med 25 procent jämfört med året före. Särskilt i landets västra delar är ökningen kännbar.
– Medan man i fjol rapporterade om att flockarna i västra Finland blivit färre, är de nu på uppgång och hela 18 vargflockar uppskattas röra sig i området, säger forskningsprofessor Ilpo Kojola.
Varginventeringen i Finland pågår till slutet av februari.