DNA-svar om Vittsjövarg räcker ej

(UPPDATERAD VERSION) Den så kallade Vittsjövargen klarar sig ännu ett tag från skyddsjakt. För det är inte hundra procent säkert att attackerna i början augusti utfördes av samma individ som tidigare i år. Det anser länsstyrelsen som hänvisar till DNA-proverna som blev klara idag. De gav inget entydigt besked.

Länsstyrelsen i Skåne fick på onsdagen resultatet av de DNA-prover på spillning, som myndigheten skickat in efter vargattackerna i början av augusti. Då dödades 37 får på två gårdar inom loppet av några dagar.
Häromdagen tog vargen dessutom en höna på en av gårdarna.

Troligen samma varg
– Svaret från Grimsö forskningsstation fungerade på sex av 30 möjliga markörer. DNA-analysen visar att det med säkerhet var en skandinavisk varg. Genuppsättningen stämmer bland annat med den individ som har beteckningen G65-13, som vi har hittat två spillningar från i januari och juni i just det här området. Vår bedömning är att det är samma varg även den här gången, berättar Bertil Nilsson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Skåne.
Vargspillningen hittades den 4 augusti, 200 meter från den plats väster om Vittsjö där 19 får revs tre dagar tidigare.

Avlivade tre får idag
Idag har djurägaren tvingats avliva ytterligare tre av sina vargrivna djur.
Den 3 augusti revs ytterligare 15 får, även då i Vittsjötrakten.
Men DNA-proverna kan inte ge mer än en bedömning att det sannolikt är samma varg.
Att med hundra procent säkerhet säga att det är samma individ går inte.
– Det hade förstås varit värdefullt med en säkrare identifikation. Men det är svårare att analysera spillning som hittas på barmark under sommaren än den som hittas i snö, säger Bertil Nilsson.
Länsstyrelsen har efter attackerna fått in två ansökningar om skyddsjakt från LRF i Skåne.
Men bägge har avslagits med motivet att skyddsjaktsvillkoren inte är uppfyllda.


”Ändrar inte vår uppfattning”

– Resultatet av DNA-proverna idag ändrar inte vår uppfattning, säger Bertil Nilsson.
– Att en frigående höna tas av vargen räcker inte enligt vår mening, tillägger han.
Men skulle en tredje vargattack äga rum inom kort, och i närområdet, kan det innebära en omprövning.
– Det beslutet tar vi själva då. Det behövs inga nya anökningar om skyddsjakt. Vi följer situationen mycket noga, förklarar Bertil Nilsson.
För att få fullständig klarhet i vad Vittsjövargen är för individ är Bertil Nilsson mycket tydlig.
– Allt handlar i nuläget om bedömningar. Det enda säkra sättet att få ett besked om den här individen är att skjuta vargen när den är inne i hagen. Jaktlagens paragraf 28 ger djurägaren rätt att freda sina djur på det viset, säger han.